Strona główna ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

WIELKA RZECZPOSPOLITA

 

 

 

 

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

z Dynastii Leszczyńskich

 

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

LATA STANISŁAWA I LESZCZYŃSKIEGO 2004-2033

OKRES JEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII 2016-2024

 

 

A.D.2024

Rok

Wincentego z Kiełczy h. Odrowąż - dominikanina

(1200-1261)

Zjednoczyciela Ziem Polskich w Królestwo Polskie,

autora i kompozytora hymnu królewskiego.

Gaude mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia,

laude frequentavigili.

 

 

 

      

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

WIELKA RZECZPOSPOLITA

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

Dynastia Leszczyńskich

Dom Panujący Leszczyńskich

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

O Domu Panującym Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

  Król Polski-Lehii Leh XVII Wojciech Edward I

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

 

APELE KRÓLEWSKIE

 

APEL KRÓLA POLSKI

APEL KRÓLEWSKI

CHĘCIŃSKI

z dnia 26 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

APEL KRÓLEWSKI

APEL KRÓLA POLSKI

APEL KRÓLEWSKI

ANTYSZCZEPIONKOWY

z dnia 4 grudnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

APEL KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

LISTOPADOWY NA DZIEŃ ŚW. LEONA WIELKIEGO

z dnia 10 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK

APEL KRÓLEWSKI

z 30 września A.D.2020

w odpowiedzi

na

LIST AMBASADORÓW

z dnia 27 września A.D.2020

APEL KRÓLEWSKI  

 

APEL KRÓLEWSKI DO POLAKÓW!

NIE POZWALAJMY SOBĄ MANIPULOWAĆ POPRZEZ PRZEKIEROWANIE NASZEJ UWAGI!

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., zwracamy uwagę Polakom, Lachom, Lechom, Wenedom, Sarmatom na manipulację jaką ciągle i niezmiennie dokonuje państwo-okupant nazywane III RP, w postaci "przekierowania uwagi".

W obecnej sytuacji odnosi się do do skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania Prezydenta III RP Andrzeja Dudę wizytującego w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow Ukrainę w dniach 23/24 sierpnia 2016 roku z uczestnictwem w defiladzie wojskowej w Kijowie w dniu 24 sierpnia br. Było to zachowanie antypolskie i prowokacyjne wobec Rosji.

Przyjmując założenie, że partia z której wywodzi się Prezydent Andrzej Duda tj. "PiS" jest partią proweniencji probanderowskiej lub stricte banderowskiej, to zachowanie Prezydenta Andrzeja Dudy mieści się w polityce tej antypolskiej partii tj. doprowadzenie do wojny z Rosją i to w taki sposób, by Polacy tego nawet nie zauważyli.

Jak zrobić, by Polacy nie zauważali zbliżającej się tragedii, a wręcz popierali przyszłych siepaczy?

Po pierwsze trzeba ich kupić, stąd 5000+ zamiast obniżenia podatków.

Po drugie trzeba ich ciągle zajmować -drugo, -trzeciorzędnymi sprawami, stąd pop papka w mediach i sensacje dnia w postaci "afery gruntowej" Hanny Gronkiewicz-Waltz, która jest nagłaśniania do przykrycia naprawdę poważnej "afery kijowskiej" Prezydenta Dudy.

     

Polacy powinni przypomnieć sobie w tym momencie podobną "aferę gruntową" jaką infamis i banita Jarosław Kaczyński rozpętał wobec ś.p. Andrzeja Leppera. Afera ta zamiast wyjaśnienia czegokolwiek, doprowadziła w konsekwencji do przejęcia władzy w III RP przez ordynarnych złodziei i aferzystów.

Polsce zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony Rosji, a media zajmują się obecnie tym czego chce pro lub wręcz banderowska partia "PiS".

Zamiast mówić o konieczności obrony, o prawie do noszenia broni, o karze śmierci dla skorumpowanych urzędników; tłumaczyć co oznacza zdrada stanu, co oznacza zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu, to wszystkie media rzuciły się na "aferę gruntową" warszawskiego ratusza.

Pamiętamy sfałszowane wybory samorządowe w 2014 roku. Dlaczego partia rządząca "PiS' nie skróciła dotąd kadencji wszystkim samorządom mimo, że Przewodniczący tej partii - infamis i banita Jarosław Kaczyński mówił, że wybory samorządowe A.D. 2014 zostały sfałszowane?

Co mówi na temat takiego, neobolszewicko-chazarskiego zachowania "PiS" nasza, polska cywilizacja i kultura prawna?

 

1. Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversarus ea, quia non facit – jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni.

2. Qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset – kto milczy, okazuje zgodę, jeśli powinien i mógł mówić; zasada domniemania zgody w sytuacjach, w których można od kogoś oczekiwać zajęcia stanowiska.

3. Fraus est fraudem celāre – oszustwem jest ukrywać oszustwo.

 

Jak widać, w naszej cywilizacji zachowanie "PiS' jest zachowaniem typowego oszusta i kunktatora.

Afera gruntowa Hanny Gronkiewicz-Walz, która nota bene bierze udział w szeroko pojętym "sonderkommando" skierowanym przeciwko Polakom tzn. w modernistycznym holokauście Polaków polegającym m.in. na obronie (nie oddaniu) tego co inni wcześniej Polakom ukradli (chodzi w tym przypadku o tzw. "dekret Bieruta") oraz polegającym na paserce skradzionych Polakom nieruchomości, niczym szczególnym nie wyróżnia się na tle całego "senderkommando".
 

Sama Pani Gronkiewicz-Walz ma siedzibę w skradzionym Leszczyńskim pałacu przy Elektorskiej na Jurydyce Leszno), Pan Prezydent Duda ma siedzibę w Pałacu Koniecpolskich, Rząd obraduje w ex koszarach carskich zbudowanych z krwawicy polskiej, a większość urzędów państwa-okupanta tj. III RP ma siedziby w innych skradzionych pałacach polskiej magnaterii.

 

Sejm na Wiejskiej znajduje się na miejscu dawnej carskiej żeńskiej szkoły średniej tj. Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania [antypolskich] Panien. Sam budynek Sejmowy zaprojektował mason - Romuald Miller, stąd budynek ten przypomina bardziej Świątynie Salomona (charakterystyczna wieża do rytualnych mordów) gdzie talmudycznym, partyjnym prawem stanowionym pauperyzuje się i "morduje" Polaków [przy normalnym funkcjonowaniu państwa powinno nas być około 60 mln].

 

Apeluję więc do Polaków, Lachów, Lechitów, Wenedów, Sarmatów!

 

1. Nauczmy się nie oglądać i słuchać papki medialnej serwowanej nam przez modernistyczne media.

2. Wyłączajmy te media a w zamian spotykajmy się na dyskusjach rodzinnych i sejmikach.

3. Unikajmy na spotkaniach tematu partii politycznych. Udawajmy jakby ich nie było w ogóle.

4. Koncentrujmy się na problemach, a nie na ludziach.

5. Popierajmy Króla i Królestwa Polskie.

 

Podrzucane nam przez media "afery" traktujmy z wielką ostrożnością, jako próby przekierowania naszej uwagi od istotnych spraw i problemów naszej Matki - Żywicielki - Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Dano w Myszkowie n/Wartą, 27 sierpnia A.D. 2016

  Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2024  Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

16 lipca MMXVI - MMXXIV

 

A.D.2024 - ROK WINCENTEGO Z KIEŁCZY

 

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

A.D.2024 - CZWARTY ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII