Strona główna ]

LEHIAE - POLONIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH - LEHII

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO - LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE - LEHIAE

KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

REGNUM POLONIAE - LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina żona Ludwika XV.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

KONDOLENCJE

   KONDOLENCJE DLA NARODU WŁOSKIEGO PO TRZĘSIENIU ZIEMI 22 sierpnia A.D. 2016.

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., wyrażamy wyrazy głębokiego współczucia Narodowi Italii, a szczególnie Mieszkańcom i Rodzinom ofiar trzęsienia Ziemi, które wydarzyło się 23 sierpnia A.D. 2016 w Centralnej Italii wzdłuż historycznego traktu Via Salaria (Rzym – Castrum Truentinum obecnie Martinsicuro).

Trzęsienie ziemi przypomina nam, żyjącym o tym, że Człowiek nie wszystko na Ziemi może kontrolować.

Stwórca w swym zamyśle twórczym uwzględnił wiele żywiołów na Ziemi z którymi Człowiek nigdy nie wygra, a które winny uczyć pokory i przygotowania na nagłą śmierć lub cierpienie.

Śmierć w żywiołach jednych, ma pozwalać innym żyć lepiej, pobożniej. Taka śmierć nigdy nie idzie na marne i jest swoistą ofiarą i napomnieniem Bożym, ku przestrodze innych.

Módlmy się za ofiary tej tragedii aby orędowali za tymi, co zostali żywi na ziemskim padole; aby ich wstawiennictwo opamiętało szalonych i otrzeźwiło tych, którzy wierzą tylko w moc Człowieka, bez uwzględniania mocy Boga.

Odczytując Znaki Boże pragniemy zauważyć, że w Martinsicuro przy rynku głównym wybudowano niedawno nowoczesny kościół Najświętszego Serca Jezusowego, który zawiera m.in. obraz autorstwa Józefa Pauri (1882-1949).

Codziennie o godzinie 12 z wieży zegarowej tegoż kościoła wybijana jest pieśń "Chrystus Królem, Chrystus Panem".

Może niektórzy Włosi i Europejczycy muszą przyjąć ten "dzwon" do wiadomości!

Dano w Myszkowie n/Wartą, 24 sierpnia A.D. 2016

  Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

 

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2020 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

PIĄTY ROK NASZEGO PANOWANIA

A.D.2020 - ROK ŁOKIETKOWY - ZJEDNOCZENIA ZIEM KRÓLESTWA POLSKIEGO

MMXVI-MMXX