Strona główna ] W górę ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

WIELKA RZECZPOSPOLITA

 

 

 

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

 

 

A.D.2024

Rok

Wincentego z Kiełczy h. Odrowąż - dominikanina

(1200-1261)

Zjednoczyciela Ziem Polskich w Królestwo Polskie,

autora i kompozytora hymnu królewskiego.

Gaude mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia,

laude frequentavigili.

 

 

 

      

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

WIELKA RZECZPOSPOLITA

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

Dom Panujący Leszczyńskich

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

O Domu Panującym Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

   Linia Anny Katarzyny Korzbok h.Korzbok ur. ok. 1536

żona Rafała V Leszczyńskiego

 

Zbigniew Anusik - "Kim była hrabianka Dorota von Helfenstein? Przyczynek do genealogii rodzin Kurzbachów".  Czytaj: Zbigniew Anusik - "Kim była hrabianka Dorota von Helfenstein? Przyczynek do genealogii rodzin Kurzbachów".  

 

Anna Katarzyna Korzbok pochodziła z możnego Wielkopolskiego Rodu Witkowskich z Witkowic, którzy skoligacili się z Rodem Halfenstein (Halfenstejn) pochodzącym ze Szwabii poprzez Morawy, podobne jak Leszczyńscy pochodzili z Moraw (Pernstejn). Prawdopodobnie dziadek Anny Katarzyny Korzbok - Zygmunt Witkowski przenosząc się do Żmigrodu i Milicza przyjął nazwisko odherbowe Korzbok łącząc Linie Korzboków z Witkowic i Kamieńca.

Niemiecka genealogia próbuje zniemczać Korzbok na Kurzbach dodając przodków Korzboków jako Seidlitz, którzy byli najprawdopodobniej Korzbokami z Siedlisk (jest obecnie wiele wsi o tej nazwie) - protoplastami Kurzboków z Witkowic i Kamieńca.

Bardzo ciekawe są imiona Guncelin oraz Otto. Nawiązują one najprawdopodobniej do Guncelina z Kuckenburga - Margrabiego Miśni - syna Guntera z Merserburga - oraz do Ottonów z czasów Hhrobrego.

vide:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Guncelin_z_Kuckenburga  

Przyjmuje się w hipotezach historycznych, że Gunter z Merserburga był pierwszym mężem Dobrawy Przymyślidki - żony Mieszka lub mężem nieznanej z imienia siostry Mieszka (bardziej prawdopodobne).

Tak, więc, przyjmując tę hipootezę, Guncelin z Kuckenburga, byłby albo bratem przyrodnim Bolesława Chrobrego albo co bardziej prawdopodobne bratem ciotecznym, wojującym w przymierzu z "bratem" Chrobrym o Miśnię na rzecz Wieletów oraz o Ziemię Milczan.

Jego sukcesorami - potomkami lub dziedzicami byli Korzbokowie. Nie dziwi więc, że Zygmunt Korzbok, jako dziedzic, obejmuje, jako pierwszy Baron - Wolny Pan, Wolne Państwa Stanowe: Żmigród (Trachenberg) - od 1492 i Milicz (Militsch) - od 1494 (północna część Księstwa Oleśnickiego). 

 

Wojciech Edward Leszczyński - 13 lipca A.D.2023

    

1.1. Wilhelm von Kurzbach (Von Brandenburg) - (1525-1567), Żmigród; zm. 1 luty 1569.

1.1.1. Heinrich I von Kurzbach - zm. 28 maj 1533. Otrzymał po ojcu Żmigród z Prusicami.

1.1.2. Anna von Illburg (Elenburg)- córka Wilhelma von Ilburg-Ronov )zm.1538) Gunernatora Górnych Łużyc oraz Agnieszki von Halfenstein-Wisensteig - dalekiej kuzynki swojej matki.

1.1.1.1. Sigismund III von Kurzbach alias Zygmunt Kurzbok Witkowski h.wł. ur. w Witkowie w Wielkopolsce; zm. 27 listopada 1513 (Buda - Węgry). Zaufany doradca Króla Czech - Władysława II Jagiellończyka. Pochowany w kościele w Prusicach.

1.1.1.2. Dorothea (Dorota) von Kurzbach (Grafin von Halfenstein); prawdopodobnie panna z fraucymeru Zofii Jagiellonki.

WAŻNE!

Genealodzy Rodziny Królewskiej Anglii twierdzą, że Dorota Helfenstein była córką Ludwika IV i Elżbiety von Limpurg-Speckfeld - przodków Karola Króla Anglii i jego ex żony ś.p. Diany Spencer. Zbigniew Anusik twierdzi co innego - zobacz str.12: Zbigniew Anusik - "Kim była hrabianka Dorota von Helfenstein? Przyczynek do genealogii rodzin Kurzbachów".

Poniższy wywód wg Zbigniewa Anusika.

1.1.1.2.1. Konrad II von Helfenstein-Blauberen na Wellheim(1410-1474) - ojciec Jerzego I (ur. ok. 1410), Bernarda, Jana, Ernesta, Wolfganga, Fryderyka, Krzysztofa.

1.1.1.2.2. - pierwsza żona - Dorota von Seckendorff-Abardar.

1.1.1.2.2. - druga żona - Urszula von Seckendorff-Rinhoffen zm. 28 listopada 1474 - matka Doroty.

1.1.1.2.1.1. Jan II hr. von Holfenstein-Blaubeuren.

1.1.1.2.1.2. Irmgard von Kirchberg.

1.1.1.1.1. Piotr z Witkowa zm. po 1486.

1.1.1.1.2. Ludmiła Głębocka z Głęboczka h.Łodzia - córka Piotra Kasztelana Rogozińskiego..

1.1.1.1.1.1. Wincenty Korzbok h. wł. z Kamieńca

1.1.1.1.1.1.1. Piotr Korzbok z Trzebawia h.wł.

1.1.1.1.1.1.1.1. Jan Korzbok alia Lazar alias Seidlitz (Jan z Siedliska)

1.1.1.1.1.1.1.1.1. Johan von Seidlitz (Jan z Siedliska)

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Nicolaus Seidlitz (Mikołaj z Siedliska)

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Gunczelin Seydlitz von Lazan (Guncelin z Siedliska)

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Otto von Seidlitz (Otto z Siedliska)

1.2. Magdalenia von Kurzbach de domo Maltzahn

 

Ostatnia aktualizacja: 13 lipca A.D.2023.

 

Wojciech Edward Leszczyński

kontakt w sprawie genealogii: genealogia.leszczynskich@gmail.com  

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2024 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

DZIEWIĄTY ROK NASZEGO PANOWANIA

16 lipca MMXVI - MMXXIV

A.D.2024 - CZWARTY ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

A.D.2024 - ROK WINCENTEGO Z KIEŁCZY

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII