Strona główna ] W górę ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

WIELKA RZECZPOSPOLITA

 

 

 

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

 

 

A.D.2024

Rok

Wincentego z Kiełczy h. Odrowąż - dominikanina

(1200-1261)

Zjednoczyciela Ziem Polskich w Królestwo Polskie,

autora i kompozytora hymnu królewskiego.

Gaude mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia,

laude frequentavigili.

 

 

 

      

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

WIELKA RZECZPOSPOLITA

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

Dom Panujący Leszczyńskich

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

O Domu Panującym Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

LINIA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO - KRÓLA (1677-1766)

 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Rafał V Leszczyński

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2ex. Barbara Wolska - Linia Stanisława Leszczyńskiego - Króla Polski - patrz

Dzieci:

1. Jan Leszczyński

2. Andrzej Leszczyński - Wojewoda Brzeskokujawski; inicjator rozbudowy zamku w Baranowie Sandomierskim. Studiował w Heidelbergu.

Żony:

bulletAnna Firlej

       syn Rafał Leszczyński - Wojewoda Bełzki - żona Anna Radzimińska a następnie Katarzyna Pociej

           dzieci z Anną Radzymińską:

                Teodora Leszczyńska

               Aleksandra Leszczyńska

                Andrzej Leszczyński

                Rafał Leszczyński

                Bogusław Leszczyński - pierwsza żona - Anna Denhoff a nast. Joanna Katarzyna RadziwiłL (córka Ludwika)
Wcześniej Joanna Katarzyna Radziwiłł poślubiła Jakuba Wejhera (założyciela Wejherowa) wdowca po Annie Elżbiecie Schaffgotsch

                      dzieci z Anną Denhoff:

                           - Jan Przecław Leszczyński

                           - Rafał Leszczyński - ojciec Stanisława

2.2.2. Anna Elżbieta Schaffgotsch - ur. 11 lub 1 luty 1622 na zamku w Kamienicy; ślub z Jakubem Wejherem 28 października 1636 w Ratyzbonie; zm. 8 kwiecień 1650 Człuchów;
Po egzekucji ojca znajdowała się wraz z rodzeństwem w Ołomuńcu. W 1636 roku przywrócono ją na łono Kościoła Katolickiego.
W związku z tym, że według ówczesnych norm zbliżała się do pełnoletności (miała 14 lat), postanowiono wydać ją za mąż za właściwego wybrańca. Został nim Jakub Wejher (1609-1657), syn Jana Wejhera, wojewody chełmińskiego w czasach panowania króla Zygmunta III Wazy. Młody Jakub służył najpierw w armii hiszpańskiej (Hiszpania należała do Habsburgów), a następnie w armii cesarskiej pod rozkazami Albrechta Walensteina (tego samego, który zdradził cesarza i przez którego głowę stracił jego przyszły i niedoszły teść Hans Ulryk Schaffgotsch). Tymczasem w 1629 roku dwudziestoletni Jakub Wejher wrócił do Polski. Brał udział w licznych wojnach prowadzonych wówczas przez Rzeczypospolitą z Moskwą, Turcją i Szwecją. W tej ostatniej dowodził twierdzą Puck. Już w czasach króla Władysława IV Wazy został wysłany do Rzeszy (do Ratyzbony) w 1635 roku, gdzie na początku 1636 roku poznał swoją przyszłą żonę, mając wówczas 27 lat. Jego wybranka była od niego młodsza o 13 lat – opowiada Stanisław Firszt, dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Ślub odbył się 28 października 1636 roku w Ratyzbonie, w mieście, w którym nieco ponad rok wcześniej ścięto mieczem ojca panny młodej. Pozostali w Ratyzbonie do II poł. 1637 roku. W tym czasie cesarz Fryderyk II nadał Jakubowi Wejherowi tytuł hrabiego Rzeszy. Młodzi wyjechali do Rzeczypospolitej. Anna Elżbieta Wejher była wtedy przy nadziei. W dniu 12 września 1637 roku znalazła się w orszaku przyszłej żony króla Władysława IV Wazy, Cecylii Renaty. Królowa jechała powozem do Warszawy. Towarzyszyły jej inne powozy, w których siedzieli zaproszeni goście i damy dworu, a wśród nich Anna Elżbieta. Kiedy orszak zbliżył się do rogatek miasta, obok namiotu króla kazano wypalić z kilkuset muszkietów na wiwat. To spłoszyło konie i przeraziło wielce wiele osób. Mało brakowało, a powozy powywracałyby się. W trakcie tego wiwatu Anna Elżbieta poroniła. Jakub Wejher zabrał młodą żonę na Śląsk do rodziny. Przybyli na zamek Gryf 1 lutego 1638 roku, gdzie hrabiemu zamek przekazał dowódca Kid von Portua. Trzeba pamiętać, że powodem przybycia tu młodej pary nie była tylko rekonwalescencja żony, ale także fakt, że Jakub Wejher przejmował w imieniu młodocianych szwagrów ich dobra rodowe (Krzysztof miał wówczas 15, Hans Ulryk 14, Adam Gotard 11, a Gotard Franciszek 9 lat). W dniu 4 marca 1638 roku hołd złożył mu Gryfów, dzień później Mirsk. Przebywali tu do 1641 roku, aż do pełnoletniości Krzysztofa Leopolda Schaffgotscha, który po szwagrze, za zgodą cesarza Ferdynanda III, zaczął przejmować i częściowo odzyskiwać dobra rodowe.

- Duży wpływ na karierę Jakuba Wejhera w Rzeczypospolitej miała królowa Cecylia Renata, córka cesarza Ferdynanda II. Dzięki niej Jakub w 1643 roku został wojewodą malborskim i starostą w pięciu starostwach. Był także posłem na Sejm Walny z Prus Królewskich. W 1643 roku założył osadę Nowa Kolonia, która w 1650 roku otrzymała prawa miejskie jako Wejherowo (od nazwiska założyciela, jak Zamość od Zamojskiego). Dobrodziejką i fundatorką m.in. kościoła w tym mieście była Anna Elżbieta. Jakub Wejher walczył w wojnie z Chmielnickim w czasach panowania króla Jana Kazimierza w 1648 roku. W tym też roku urodziła mu się córka, Cecylia Eleonora (28 października). Imię otrzymała na cześć królowej Cecylii Renaty. W dniu 11 kwietnia 1650 roku, w wieku 28 lat, zmarła Anna Elżbieta i została pochowana w kościele w Wejherowie – mówi S. Firszt.

Jakub Wejher, po odbytej żałobie, wziął udział w bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku, a rok później ożenił się ponownie z Joanną Katarzyną Radziwiłłówną, córką marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksandra Ludwika Radziwiłła. Z protekcji szwagra skorzystał brat Anny Elżbiety, Hans Ulryk, który urodził się 19 czerwca 1624 roku na zamku w Kamienicy. Tak jak siostra, po egzekucji ojca został wywieziony do kolegium jezuitów w Ołomuńcu, gdzie w 1636 roku został przywrócony na łono Kościoła Katolickiego. Mając 16 lat, w 1640 roku, został wezwany przez swojego szwagra Jakuba Wejhera na Pomorze. Przy nim uczył się wojskowego fachu. W 1647 roku na chwilę wrócił do Gryfowa, by spotkać się z bratem Krzysztofem Leopoldem, a następnie wyjechał do Rzeczypospolitej. Zaczął robić karierę w wojsku polskim. Brał udział w wojnach z Kozakami i Tatarami. Dosłużył się stopnia pułkownika (od 1653), a od króla Władysława IV Wazy otrzymał tytuł szambelana.

- W 1652 roku otrzymał indygenat od sejmu polskiego (uznanie obcego szlachectwa) pod warunkiem, że osiedli się w Rzeczypospolitej. Będąc już pułkownikiem, służył pod dowództwem Bogusław Radziwiłła. W wojnie ze Szwecją był komendantem twierdzy Puck. W dniu 14 stycznia 1653 roku we Wrocławiu zmarł, wcześniej długo przebywający w Rzeczypospolitej, książę legnicki Jerzy Rudolf (wuj Schaffgotschów). Na pogrzebie, który odbył się 14 maja, w kondukcie pogrzebowym, oprócz duchowieństwa, uczniów szkół, szedł książę Jan Christian, brat zmarłego, postępowali też trzej jego synowie z pierwszego małżeństwa: Jerzy III, Ludwik IV, Christian (ojciec ostatniego Piasta Jerzego Wilhelma) i dwaj jego synowie z drugiego małżeństwa: August i Zygmunt oraz dwóch Schaffgotschów: Krzysztof Leopold i Hans Ulryk. W 1654 roku Hans Ulryk Schaffgotsch wyjechał do Włoch. Tam też przebywała jego siostrzenica Cecylia Eleonora Wejher. W 1658 roku trzydziestoletni Hans Ulryk ożenił się z dwudziestoletnią siostrzenicą. Młodzi wrócili do Rzeczypospolitej i mieszkali w Gdańsku. Tam 2 czerwca 1660 roku zmarł Hans Ulryk Schaffgotsch, a młoda wdowa wyszła za mąż za hrabiego Maksymiliana Breinera. Zgoła odmienne losy mieli dwaj pozostali bracia Anny Elżbiety, Krzysztof Leopold i Gotard Franciszek – podsumowuje Stanisław Firszt.

Zamek Gryf (Gryfów) Mirsko:
Zamek wybudował w XIII wieku książę głogowski Konrad na miejscu dawnego grodu Bobrzan.
Do końca XIV wieku znajdował się w rękach książąt świdnickich, później króla czeskiego Wacława IV.
W 1419 roku stał się własnością rodu Schaffgotschów i pozostał w ich rękach do 1798 roku.
W XVI i XVII wieku był powiększany i umacniany, między innymi poprzez dodawanie attyk do zamku górnego oraz rozbudowę zamku dolnego i bramy wjazdowe.
Dwukrotnie był oblegany przez Szwedów, w 1639 roku zamek obronił się, lecz zdobyto go 1645 roku. Sto lat później w 1745 roku zajęły go wojska pruskie, a w roku 1778 był już silną twierdzą.
W 1799 roku został częściowo rozebrany na materiał do budowy folwarku usytuowanego poniżej zamku. Od tego czasu pozostaje w ruinie.
Obecnie zamek jest własnością prywatną.

2.2.2.1. Jan Ulryk "Semperfrei" von Schaffgotsch, ur. 28 Sierpień 1595; zm. 23 Lipiec 1635; Freiherr von Trachenberg auf Warmbrunn und Greiffenstein
2.2.2.2. Barbara Agnieszka brzeska - Urodzona: 24 Luty 1593 Oława, Dolnośląskie, Poland (Polska)
Zgon: 24 Lipiec 1631
2.2.2.2.1. Joachim Fryderyk legnicko-brzeski of Brzeg-Oława-Wołów, książę ur. 29 września 1550; zm. 25 Marzec 1602 Brzeg
2.2.2.2.1.1. Jerzy II Wspaniały brzeski, książę ur. 18 Lipiec 1523 Legnica; zm. 7 Maj 1586 Brzeg
2.2.2.2.1.1.1. Fryderyk Legnicki (von Liegnitz-Lüben), II, książę; ur. 12 Luty 1480; zm. 18 września 1547
2.2.2.2.1.1.2. Elżbieta Jagiellonka, Princess of Poland
2.2.2.2.1.1.2.1. Kazimierz IV Jagiellończyk
2.2.2.2.1.1.2.2. Elżbieta Austriaczka
2.2.2.2.1.2. Barbara Brandenburska
2.2.2.2.2. Princess Anna Marie von Anhalt-Zerbst; Anna Maria Anhalcka ur. 13 Czerwiec 1561 Zerbst, Anhalt-Zerbst; zm. 14 Listopad 1605 Brzeg;

                    Rafał Leszczyński - żona Anna Jabłonowska

                           Stanisław Leszczyński - Król Polski - elektorowie Elektorowie głosujący na Stanisława Leszczyńskiego

                              Ukrywany jest fakt, że doczesne szczątki Stanisława Leszczyńskiego oprócz Nancy, Wawelu, znajdują się

                              również w Złotej  Kaplicy Katedry Poznańskiej w trumience ze szczątkami Mieszka i Chrobrego,

                              złożone tam 5 sierpnia 1814 roku, przy udziale Wojska Polskiego i generała Michała Sokolnickiego,

                              który przywiózł je z Nancy.

                                                     Czytaj: "Leszczyńscy h. Wieniawa" str. 34 Leszczyńscy h. Wieniawa 

                               Anna Leszczyńska

                               Maria Leszczyńska - Królowa Francji

                                           

                                          Genelaogia Marii Leszczyńskiej

                                                     Genealogia Marii Leszczyńskiej

                                   https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Leszczyńska

                Aleksandra Cecylia Renata poślubiona Krzysztofowi Grzymułtowskiemu

                Władysław Leszczyński - Podkomorzy Brzeski, Litewski żonaty ze:

                     Świętosławą Dunin-Rajecką - 1654; zm. ok. 1662.

                     Katarzyną Sieniuta - Wojewodzianką Wołyńską

                         syn Andrzej Leszczyński 1649-1689

                         córka Anna Konstancja Leszczyńska zamężna za Stanisław Kazimierz Bieniewski h. Radwan

                            Zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kazimierz_Bieniewski  

bulletFiedora Sanguszko c. Romana - Hetmana Polnego Litewskiego.
bulletZofia Opalińska c. Jana - Kasztelana Rogozińskiego.

     Jan Leszczyński - Kanclerz Wielki Koronny

     Przecław Leszczyński - rotmistrz królewski, Wojewoda Dorpacki, Starosta Wschowski.

     Wacław Leszczyński - Prymas Królestwa Polskiego legatus natus

Wacław Leszczyński - Prymas Królestwa Polskiego legatus natus

w latach (1659-1666)

Próbował odbudować Pałac Prymasowski w Łowiczu

Rezydował w Łowiczu, Skierniewicach i Łyszkowicach

Pozostawił Testament

Testament Wacława Leszczyńskiego - Prymasa

3. Katarzyna poślubiona Ostrorogowi, a nast. Koneckiemu  

 

Data aktualizacyjna: 26 kwiecień A.D.2024.

 

Wojciech Edward Leszczyński

kontakt: genealogia.leszczynskich@gmail.com  

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2024 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

DZIEWIĄTY ROK NASZEGO PANOWANIA

16 lipca MMXVI - MMXXIV

A.D.2024 - CZWARTY ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

A.D.2024 - ROK WINCENTEGO Z KIEŁCZY

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII