Strona główna ] W górę ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

 

 

 

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

 

A.D.2023

Rok Leha XI - Leszka Białego oraz Bolesława V Wstydliwego (Cnotliwego, Roztropnego)

Zjednoczycieli, rozbitych dzielnicowo, Ziem Polski-Lehii

 

        

                                                           Leszek Biały             Bolesław Wstydliwy (Cnotliwy, Roztropny)

 

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

LINIA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO - KRÓLA (1677-1766)

 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Rafał V Leszczyński

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2ex. Barbara Wolska - Linia Stanisława Leszczyńskiego - Króla Polski - patrz

Dzieci:

1. Jan Leszczyński

2. Andrzej Leszczyński - Wojewoda Brzeskokujawski; inicjator rozbudowy zamku w Baranowie Sandomierskim. Studiował w Heidelbergu.

Żony:

bulletAnna Firlej

       syn Rafał Leszczyński - Wojewoda Bełzki - żona Anna Radzimińska a następnie Katarzyna Pociej

           dzieci z Anną Radzymińską:

                Teodora Leszczyńska

               Aleksandra Leszczyńska

                Andrzej Leszczyński

                Rafał Leszczyński

                Bogusław Leszczyński - żona Anna Denhoff a nast. Joanna Katarzyna Radziwił (córka Ludwika)

                      dzieci z Anną Denhoff:

                      Jan Przecław Leszczyński

                    Rafał Leszczyński - żona Anna Jabłonowska

                           Stanisław Leszczyński - Król Polski - elektorowie Elektorowie głosujący na Stanisława Leszczyńskiego

                              Ukrywany jest fakt, że doczesne szczątki Stanisława Leszczyńskiego oprócz Nancy, Wawelu, znajdują się

                              również w Złotej  Kaplicy Katedry Poznańskiej w trumience ze szczątkami Mieszka i Chrobrego,

                              złożone tam 5 sierpnia 1814 roku, przy udziale Wojska Polskiego i generała Michała Sokolnickiego,

                              który przywiózł je z Nancy.

                                                     Czytaj: "Leszczyńscy h. Wieniawa" str. 34 Leszczyńscy h. Wieniawa 

                               Anna Leszczyńska

                               Maria Leszczyńska - Królowa Francji

                                           

                                          Genelaogia Marii Leszczyńskiej

                                                     Genealogia Marii Leszczyńskiej

                                   https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Leszczyńska

                Aleksandra Cecylia Renata poślubiona Krzysztofowi Grzymułtowskiemu

                Władysław Leszczyński - Podkomorzy Brzeski, Litewski żonaty ze:

                     Świętosławą Dunin-Rajecką - 1654; zm. ok. 1662.

                     Katarzyną Sieniuta - Wojewodzianką Wołyńską

                         syn Andrzej Leszczyński 1649-1689

                         córka Anna Konstancja Leszczyńska zamężna za Stanisław Kazimierz Bieniewski h. Radwan

                            Zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kazimierz_Bieniewski  

bulletFiedora Sanguszko c. Romana - Hetmana Polnego Litewskiego.
bulletZofia Opalińska c. Jana - Kasztelana Rogozińskiego.

     Jan Leszczyński - Kanclerz Wielki Koronny

     Przecław Leszczyński - rotmistrz królewski, Wojewoda Dorpacki, Starosta Wschowski.

     Wacław Leszczyński - Prymas Królestwa Polskiego legatus natus

Wacław Leszczyński - Prymas Królestwa Polskiego legatus natus

w latach (1659-1666)

Próbował odbudować Pałac Prymasowski w Łowiczu

Rezydował w Łowiczu, Skierniewicach i Łyszkowicach

Pozostawił Testament

Testament Wacława Leszczyńskiego - Prymasa

3. Katarzyna poślubiona Ostrorogowi, a nast. Koneckiemu  

 

Data aktualizacyjna: 1 luty A.D.2023.

 

Wojciech Edward Leszczyński

kontakt: genealogia.leszczynskich@gmail.com  

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2023 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

ÓSMY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXXIII

A.D.2023 - TRZECI ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

A.D.2023 - ROK LESZKA BIAŁEGO I BOLESŁAWA WSTYDLIWEGO (CNOTLIWEGO, ROZTROPNEGO)

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII