Strona główna ]

POLONIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE - LEHICKIE

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH - LEHII

W CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE - LEHICKIE

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO - LEHICKIEGO

CORONA REGNUM POLONIAE - LEHIAE

KRÓLESTWO POLSKIE - LEHICKIE

REGNUM POLONIAE - LEHIAE

Król Polski - Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina żona Ludwika XV.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

MOWY TRONOWE

MOWA TRONOWA KRÓLA POLSKI

NA OTWARCIE XLVIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

"CZY I JAK GŁOSOWAĆ NA PREZYDENTA GDAŃSKA?"

   https://www.youtube.com/watch?v=LdjaJpFHZHY

z dnia 28 lutego A.D.2019

miana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

 

MOWA TRONOWA KRÓLA POLSKI

„NA OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA”

    https://www.youtube.com/watch?v=V8hUXW0reic 

z dnia 18 stycznia A.D.2019

miana

w Gdańsku Oliwie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2020 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

PIĄTY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXX