Strona główna ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

WIELKA RZECZPOSPOLITA

 

 

 

 

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

z Dynastii Leszczyńskich

 

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

LATA STANISŁAWA I LESZCZYŃSKIEGO 2004-2033

OKRES JEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII 2016-2024

 

 

A.D.2024

Rok

Wincentego z Kiełczy h. Odrowąż - dominikanina

(1200-1261)

Zjednoczyciela Ziem Polskich w Królestwo Polskie,

autora i kompozytora hymnu królewskiego.

Gaude mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia,

laude frequentavigili.

 

 

 

      

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

WIELKA RZECZPOSPOLITA

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

Dynastia Leszczyńskich

Dom Panujący Leszczyńskich

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

O Domu Panującym Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

  Król Polski-Lehii Leh XVII Wojciech Edward I

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

 

ROZWAZANIA KRÓLEWSKIE

ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE

z 24 września A.D. 2016

czyli JAK USA 1 marca 1845 roku ANEKTOWAŁY TEXAS

NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE DLA ANDRZEJA DUDY

MEMENTO dla III RP,

czyli "POLSKI" vel POLIN widzianej oczami Kaczyńskiego & Macierewicza,

wspierających Ukrainę i zapraszających wojska USA do Polski.

Wspieranie Ukrainy to ZBRODNIA STANU!

 

W związku z tym, że Izba Reprezentantów USA uchwaliła ustawę upoważniającą amerykański Rząd do dostarczania Ukrainie broni i sprzętu wojskowego oraz do nie uznawania aneksji Krymu przez Rosję pozwalamy sobie przytoczyć kilka faktów z historii powstawania USA, a konkretnie z przyłączenia siłą niezależnej republiki Texasu do USA.

Kilka faktów z Wikipedii:

1519 – Alonso Alvarez de Pineda ląduje na wybrzeżu Teksasu, ogłaszając teren posiadłością hiszpańską.

1821 – po uzyskaniu przez Meksyk niepodległości, Teksas staje się jego prowincją.

lata 1820-1830 – w Teksasie osiedla się 12 tys. Amerykanów, z których większość pochodzi ze stanów niewolniczych. Rząd meksykański przyznaje osadnikom dużą autonomię lokalną.

1829 – rząd meksykański wprowadza na terenie całego państwa zakaz niewolnictwa i zakaz dalszej emigracji ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku. Stosunki między Teksańczykami a Meksykanami zaczynają się pogarszać.

1 marca 1836 – Teksańczycy ogłaszają powstanie Republiki Teksasu. Armia meksykańska atakuje w celu stłumienia rebelii, dochodzi do owianej później legendą bitwy o Alamo.

21 kwietnia 1836 – meksykańska armia zostaje pokonana w bitwie nad rzeką San Jacinto przez mniejsze liczebnie oddziały teksańskie dowodzone przez generała Sama Houstona.

1836 – Teksas staje się oficjalnie republiką. Sam Houston zostaje prezydentem. Na terenie nowo powstałej republiki zalegalizowane zostaje niewolnictwo.

1 marca 1845 – prezydent John Tyler podpisuje rezolucję o aneksji Teksasu przez Stany Zjednoczone.

4 lipca 1845 – Teksas ratyfikuje akt o aneksji.

29 grudnia 1845 – Teksas zostaje przyjęty do Unii jako 28. stan.

1846 – wybucha wojna amerykańsko-meksykańska.

2 lutego 1848 – pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi zostaje podpisany traktat w Guadelupe-Hidalgo, na mocy którego Meksyk uznaje m.in. amerykańskie prawo do Teksasu. Zachodnia granica stanu zostaje przesunięta z rzeki Nueces na rzekę Rio Grande.

W roku 1861, gdy kolejne stany południowe występowały z Unii, również i Teksas z niej wystąpił.

Republika Teksasu (Republic of Texas) – państwo w Ameryce Północnej, istniejące w latach 1836–1845.

Teksas uzyskał niepodległość 2 marca 1836 roku w wyniku rewolucji teksańskiej (bitwa o Alamo). W jego granicach znajdowały się wówczas części terytoriów Nowego Meksyku, Oklahomy, Kansas, Kolorado i Wyoming. Łączna powierzchnia wynosiła 678 051 km², zaś liczba ludności około 70 tysięcy (dane z roku 1840). Pierwszy tymczasowy rząd Republiki Teksasu powstał 7 listopada 1835 roku, w San Felipe[potrzebny przypis]. Uchwalił on powołanie stanowiska gubernatora (został nim Sam Houston) oraz stworzył kilka urzędów, które stały się zalążkami przyszłych ministerstw i departamentów. Deklaracja niepodległości Teksasu została uchwalona dnia 20 grudnia 1835 roku w miejscowości Goliad i została ona zaakceptowana zarówno przez mieszkających tam Tejanos (pierwotnych mieszkańców tych terenów) jak i przez nowo przybyłych osadników.

Państwo zakończyło żywot 29 grudnia 1845 roku, w chwili przystąpienia do USA jako 28. stan. Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny amerykańsko–meksykańskiej w kwietniu 1846 roku."

Jak widać z powyższego koncepcja Unii Europejskiej pod przywództwem IV Rzeszy niemieckiej kontrolowanej przez USA i Rosję ma na celu eksterminację etno mieszkańców Europy a szczególnie Słowian - Wenedów. Dwie "płyty tektoniczne" czyli masońska Zachodnia Europa oraz mongolska Rosja ściskają Polskę wyciskając z niej etno Polaków, a na to miejsce wstawiając Ukraińców. Sprzyjają temu obecne banderowskie rządy III RP jako desygnowani na Polskę przedstawiciele "kolonizatorów". Wyraźnie widać, że Żydzi amerykańscy pacyfikują Polaków i Ukraińców przez zainstalowane tam proamerykańskie rządy, króre mają stworzyć UKRAPOLONIĘ, a końcowo CHAZARIĘ nazwaną POLIN.

Poroszenko & Duda wspólnie i w porozumieniu mają połączyć da państwa z niewolnikami ukraińskimi i polskimi z dominacją USA, a konkretnie Żydów.

Przykład Texasu poucza nas jak budowana była potęga USA. Nie lepiej było w Rosji,

W interesie Królestwa Polskiego jest nie wpuszczanie do Polski żadnego potencjalnego okupanta (obcych wojsk) i jednocześnie dogadanie się z Rosją na temat szybkiego zmniejszenia Ukrainy. Rosja winna poprzeć nasze żądania pokojowego zwrotu naszych Ziem kresowych objętych Traktatem Wersalskim z 1919 roku. My w zamian poprzemy aneksję Donbasu i Krymu przez Rosję. Ukrainie pozostanie ziemia kijowska z której powinna wyłonić się Ruś Kijowska jako republika lub Księstwo z Patriarchą Kijowskim na czele.

III RP będzie zapewne forsować proamerykańską i antypolską politykę wzmocnienia Ukrainy, aż do aneksji Polski przez Ukrainę (sic!) co poprą Niemcy i USA. Kaczyński, Sakiewicz, Czarnecki, Macierewicz, Kowal to politycy PiS dążący do wzmocnienia Ukrainy kosztem osłabienia Polski.

Nie możemy na to pozwolić!

Polacy!

Pytajcie się PiS-owców dlaczego wzmacniają Ukrainę, która jest wzmacniana przez USA?

Ostrzegamy!

Wzmacnianie finansowe i wojskowe Ukrainy, wzmacniania sił policyjnych w Polsce Ukraińcami, budowanie oddziałów mieszanych polsko-ukraińskich traktujemy od dzisiaj jako ZBRODNIA STANU Królestwa Polskiego!

Dano 24 września A.D. 2016 na Ziemi Korony Polskiej

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE

z 22 września A.D. 2016

ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE nt. ŻYDÓW

NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE DLA ANDRZEJA DUDY

Andrzej Duda - Prezydent III RP prawdopodobnie 20 września 2016 roku, podczas pobytu w USA dostał instrukcję-napomnienie od tamtejszego kahału (Światowy Kongres Żydów) jaki ma być prawidłowy ich zdaniem stosunek Polaków w Polsce do Żydów w ogóle (sic!).

Między wierszami jego wypowiedzi, udzielonej podczas pobytu w USA, (Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, poczynając od kwestii związanych z miejscami pamięci, poprzez kwestię prezentowania w Polsce tradycji, kultury żydowskiej, rozmawialiśmy o muzeum POLIN w Warszawie, o kwestiach edukacyjnych”) da się odczytać jako groźbę skierowaną wobec Polaków, nie chcących, by Polską rządzili Żydzi i nie zgadzających się na powolną zamianę Polski w Polin.

Andrzej Duda, jak się zdaje, nie poruszył kwestii antypolonizmu w USA czy na Świecie, a przede wszystkim nie poruszył problemu antypolonizmu wśród Żydów ale poruszył problem antysemityzmu w Polsce i to w sytuacji gdy oficjalnie w Polsce diaspora żydowska jest niewielka.

Rodzi się pytanie dlaczego spotyka się w tej sprawie z Żydami amerykańskimi w USA, a nie z Żydami izraelskimi w Izraelu? Czyje więc interesy reprezentuje Andrzej Duda jako Prezydent III RP?

Czy w znowelizowanym kodeksie karnym antysemityzm będzie surowo karany, a filosemityzm nagradzany?

Gdzie biegnie granica filosemityzmu Andrzeja Dudy, a zdrady stanu interesu Polski i Polaków, czyli Zbrodni Stanu?

Napominamy Andrzeja Dudę, by reprezentował Polaków w Polsce i za granicą, a nie Żydów w Polsce!!!

Dano 22 września A.D. 2016
 

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE z 6 września A.D. 2016

Z OKAZJI 77 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

ŚLUBY LWOWSKIE Z 1656 ROKU A INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA W 2016 ROKU

STANOWISKO KRÓLA POLSKI WOBEC INTRONIZACJI

Cz. II

Wróćmy do 1 września 1939 roku!

Mimo tak skomasowanego i uzgodnionego ataku, Rząd Polski via Rumunia ewakuował się do Francji, a następnie do Anglii. Prezydent RP Ignacy Mościcki również ewakuował się do Rumunii, gdzie został internowany i gdzie 30 września 1939 roku, na postawie art.13 ust. 2 b) Konstytucji Kwietniowej 1935 roku, wyznaczył następcę na czas wojny w osobie Władysława Raczkiewicza (były Wojewoda Pomorski), który urzędował jako „Prezydent II RP na czas wojny”  w Londynie.

Co ciekawe, Prezydent Mościcki rozważał przekazanie władzy Prezydenckiej w ręce Prymasa Polski Augusta Hlonda. Oznaczałoby to rezygnację z masońskiego urzędu Prezydenta na rzecz Interrexa. Być może do tego nie doszło dlatego, że August Hlond był tylko Prymasem Polski, a nie Prymasem Królestwa Polskiego. 

Ostatnim Prymasem Królestwa Polskiego był Aleksander Kakowski, który zmarł w 1938 roku.

Prymas Polski – August Hlond również ewakuował się via Rumunia i Rzym do Francji gdzie został internowany, a następnie po powrocie do Ojczyzny, w roku 1948 został zamordowany przez władze komunistyczne. Wyznaczonego na jego miejsce „antypiłsudczyka” czyli antymasona Stanisława Kostkę Łukomskiego władza komunistyczna też się pozbyła, a zgodziła się na Stefana Wyszyńskiego, skłonnego rozpocząć rozmowy z komunistami.

Stefan Wyszyński był inicjatorem zawarcia 14 lutego 1950 porozumienia z władzami komunistycznymi. Był pierwszym w historii Kościoła katolickiego hierarchą, który zdecydował się na układy z państwem rządzonym przez komunistów. Na wieść o jego podpisaniu papież Pius XII, prowadzący politykę antykomunistyczną, miał zagrozić cofnięciem uznania Wyszyńskiemu.

Punkt 8. Porozumienia z komunistami głosił, że „Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze swymi założeniami każdą zbrodnię, zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał konsekwencjami kanonicznymi duchownych, winnych udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej”.

Wyszyński jako Prymas usankcjonował też granice PRL pozbawione Kresów Wschodnich.

Błędem teologicznym i politycznym Prymasa Stefana Wyszyńskiego była próba zastąpienia Ślubów Lwowskich Króla Jana Kazimierza Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego z 1956 roku.

Prymas Polski miał i ma obowiązek odczytywania co rok Ślubów Lwowskich 1 kwietnia.

Warto zauważyć, że rotę Ślubów Jasnogórskich Narodu ułożył biskup Michał Klepacz który  28 września 1953, trzy dni po aresztowaniu przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przejął NA ŻĄDANIE WŁADZ PRL przewodnictwo Konferencji Episkopatu Polski.

Należy domniemywać, że komuniści sprytnie podmienili znaczenie Ślubów Lwowskich z poddaństwa władcy naczelnej wobec Maryi i Jej Syna oraz z obiernicy nie uciskania poddanych na Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego czyli na poddaństwo Narodu  Polskiego wobec Maryi ale bez buntowania się wobec władzy komunistycznej.

Śluby Lwowskie z 1956 roku to akt władzy naczelnej tj. Króla, Prymasa oraz Stanów (urzędników).

Prymas Wyszyński zignorował Śluby Lwowskie, a na ich miejsce wprowadził Śluby Jasnogórskie Narodu – śluby oddolne, składane przez rządzonych, a nie przez rządzących. Całkowicie więc wypaczył sens Ślubów Lwowskich gdzie władza ślubowała wierność Maryi jako Królowej Polski oraz ślubowała zelżenie ucisku wobec poddanych (chodziło przede wszystkim o chłopów – przywrócenie Stanu kmiecego).

Wyraźnie Prymas Wyszyński sprzeniewierzył się Ślubom Lwowskim mimo Opatrzności, która jasno dawała Mu znaki poprzez internowanie Go przez władze komunistyczne w Prudniku na Śląsku w 1954 i w Komańczy w 1955 roku, czyli w miejscach gdzie niedaleko od nich przebywał na wygnaniu Król Jan Kazimierz w roku 1655 podczas potopu szwedzkiego wraz z ówczesnym Prymasem Królestwa Polskiego - Andrzejem Leszczyńskim.

Warto zauważyć, że na Śluby Jasnogórskie zaplanowane do wygłoszenia 26 sierpnia 1956 roku Wyszyński nie został zwolniony z internowania, co można interpretować dwojako tzn. obawą władz komunistycznych ale też tym, że Opatrzność nie chciała, by na tych uroczystościach się pojawił i wygłosił je, podmieniając Śluby Lwowskie na Śluby Jasnogórskie.

Na dowód tego można przytoczyć znamienny fakt, że Prymas Wyszyński  został uwolniony z internowania w Komańczy 26 października 1956 roku w piątek, czyli w wigilię Święta Chrystusa Króla, która w myśl Encykliki „QUAS PRIMAS” Piusa XI przypadała na ostatnią niedzielę października, czyli w 1956 roku wypadała na 28 października.

Prymas Wyszyński popełnił kardynalny (kardynalski) błąd teologiczny i polityczny. Smucić musi fakt, że obecny Episkopat i Prymas Polski nie chcą tego błędu naprawić, upierając się przy odnawianiu Ślubów Jasnogórskich 26 sierpnia przez Naród Polski zamiast co roku odnawiać Śluby Lwowskie 1 kwietnia, co było przyrzeczone i o czym kler doskonale wie.

W sensie politycznym klerowi jest wygodnie odnawiać Śluby Narodu niż Śluby Władzy Naczelnej.

Błąd ten ma kolejne implikacje, bo z powodu nacisku Narodu Polskiego, Episkopat zgodził się na Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Wszechświata ale nie godzi się na Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Króla Królów.

Projekt Aktu intronizacyjnego Episkopatu wyraźnie przypomina Śluby Jasnogórskie Narodu z 1956 roku, a nie nawiązuje do Ślubów Lwowskich z 1656 roku.

Wyznaczono datę Intronizacji na 19 listopada 2016 zamiast na 29 października 2016 jako Święto Chrystusa Króla. Wyraźnie więc kler świadomie powiela błędy poprzedników.

Nasze stanowisko wobec Intronizacji jest następujące:

bullet

nawiązanie do Ślubów Lwowskich Króla Jana Kazimierza i Prymasa Królestwa Polskiego Andrzeja Leszczyńskiego uznających oraz intronizujących Jezusa Chrystusa – Syna Maryi – Królowej Polski na duchowego Króla Polski i Króla Królów z uznaniem że Jezus Chrystus jest również Królem Wszechświata oraz z przyrzeczeniem, że władza naczelna nie będzie uciskać poddanych; 

bullet

data intronizacji – 29 października A.D. 2016;

bullet

miejsce intronizacji – katedra Chrystusa Króla w Katowicach;

bullet

śluby odczytuje Prymas Polski, a następnie Prymas Królestwa Polskiego, a następnie Prezydent i Król oraz reprezentanci Stanów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

bullet

Msza Św. w rycie trydenckim.

 Dano w Myszkowie n/Wartą, 6 września A.D. 2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

ROZWAZANIE KRÓLEWSKIE z 31 sierpnia A.D. 2016

Z OKAZJI 36 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO.

COŚCIE SZEFOWIE "SOLIDARNOŚCI" ZROBILI Z POWSTANIEM 1980?

REFORMA CZY RETRANSFORMACJA?

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, składamy dzisiaj tj. 31 sierpnia A.D.2016 hołd wszystkim Powstańcom roku 1980.

KOLEJNE NIEUDANE POWSTANIE?

Po powstaniach narodowych 1956 roku oraz 1970 roku władza bolszewicka przygotowała się w celu spacyfikowania kolejnego powstania. Paradoksalnie wybuch kolejnego powstania pozwalał na powrócenie do koncepcji rządów żydokomuny, od której władza bolszewicka odeszła po 1968 roku. Należało spacyfikować zinfiltrorować władze powstańcze, spacyfikować powstańców i załatwić swoje. Mniej więcej chodziło o realizację koncepcji masona Garibaldiego opisanej w "Lamparcie" Giuseppe di Lampedusa - "należy wszystko zmienić tak, aby wszystko zostało po staremu". Garibaldi utworzył Królestwo Włoch pod przywództwem Króla Wiktora Emanuela i pozwolił włoskim feudałom zamienić się w burżuazję. Wałęsa utworzył III RP pod przewodnictwem generała Jaruzelskiego i pozwolił szemranym czerwonym baronom stać się kapitalistami.

Samo zaś Powstanie z 1980 przekierowano z ruchu politycznego na bezpieczny tor ruchu związkowego, nota bene znienawidzonego w krajach zachodnich [by nie było żadnego poparcia finansowego]. I tak z 10 milionów powstańców ich ilość stopniała do nic nie znaczącego marginesu.

Spolegliwi związkowcy otrzymali synekury i pozwolenie na działalność "związkową" oraz na coroczne świętowanie "uda[wa]nego" powstania narodowego.

Neobolszewia cieszy się z obecnego ruchu związkowego, który w pełni kontroluje. Utworzono Rady (ros. sowiet) Konsultacyjne z Krajową Radą Konsultacyjną [Krajowy Sowiet Konsultacyjny] na czele. Wszystko na wzór organizacji Rad w Sowieckiej Rosji.

I tak oto, powstanie narodowe 1980 roku neobolszewia vel neochazaria przeistoczyła w związkowy Kraj Rad, sama uwłaszczając się na "nowej" władzy zawracając historię polityczną Polski w kierunku żydokomuny lat 1944-1968.

Z Wikipedii:

"Rada (ros. cовет wymawia się [sawiét], co znaczy "rada") – nazwa dla różnych organów przedstawicielskich w ZSRR i w niektórych z państw satelickich. Pierwotnie termin ten odnosił się do lokalnych rad robotniczych, chłopskich i żołnierskich, na początku dwudziestego wieku, w okresie ostatnich lat dynastii Romanowów.

Bolszewicy połączyli ideę Rady z komunizmem. W ramach tego systemu pracownicy, jednostki wojskowe, rejony i gminy wybierały lokalnych przedstawicieli administracyjnych. Te z kolei wybierały delegatów na poziomie bezpośrednio nad nim, itd., aż do najwyższych poziomów państwowych. Według niektórych krytycznych naukowców (również rosyjskich) Rady na wszystkich poziomach w ZSRR nie miały realnej władzy i służyły wyłącznie funkcjom dekoracyjnym."
 

Tak więc dzisiejsza "Solidarność" to fasada związków zawodowych.

Pan Piotr Duda albo jest idiotą albo cynicznie przewodzi "Centralnej Radzie Związków Zawodowych - bis nazywanej "Solidarność".

Ruch związkowy pod kontrolą bolszewii i sfrustrowanej "żydomasonerii" przetransformowano w Centralną Radę Związków Zawodowych, CRZZ, działającą w latach 1949–1980 jako centralny organ Zrzeszenia Związków Zawodowych.

By nie być stronniczymi przytoczę opis z onet.pl:

"Centralna Rada Związków Zawodowych (CRZZ), działający w latach 1949–1980 centralny organ Zrzeszenia Związków Zawodowych. Sprawowała kierownictwo nad działalnością związkową, zarządzała majątkiem i funduszami, reprezentowała cały ruch związkowy przed władzami partyjnymi i państwowymi PRL oraz poza granicami kraju. Inicjowała także różne formy współzawodnictwa pracy, mobilizowała związkowców do udziału w akcjach państwowych itp. Jako organizacja fasadowa, typowa dla ustroju totalitarnego, w momentach przesileń politycznych i towarzyszących im protestów robotniczych zawsze stawała po stronie komunistycznych władz PRL."

MEMENTO DLA POTOMNYCH

Tak, więc dzień 31 sierpnia działacze "Solidarności" od 1989 roku świętują de facto jako upadek kolejnego powstania narodowego.

Oby kolejne powstanie narodowe nie zostało w ten sam sposób zdyskontowane przez wrogów Polski i Polaków?

Dano w Myszkowie n/Wartą, 31 sierpnia A.D. 2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

 

 

 

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2024  Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

16 lipca MMXVI - MMXXIV

 

A.D.2024 - ROK WINCENTEGO Z KIEŁCZY

 

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

A.D.2024 - CZWARTY ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII