Strona główna ] W górę ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

 

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Leh XI Wojciech Edward I

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

dnia 16 lipca A.D.2016 na Króla Polski

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina - żona Ludwika XV.

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

RYDZYNA - 15-16.09.2016

bulletSUMMARIUSZ - SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ - 15-16.09.2016

RADA KRÓLEWSKA

SUMMARIUSZ

Z

Posiedzenia Rady Królewskiej

15-16 września A.D. 2016

 

W dniach 15-16 września 2016 roku odbyło się Pierwsze Posiedzenie Rady Królewskiej (Rady Stanu) na Zamku w Rydzynie.

Rada Królewska została powołana w dniu 16 sierpnia A.D. 2016 Decyzją Króla jak niżej.

 

POWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., wiedząc, że bez dobrej rady nie da się dobrze rządzić królestwem powołujemy Radę Królewską w poniższym składzie i z określonymi kompetencjami doradczymi. Jednocześnie za rady pełnoprawne uznamy te, które będę wyrażone przez Radę Królewską zgromadzoną w składzie większym niż 50% całej Rady.  

1. Cezary Mariusz Tousty – Senator – Marszałek Wielki Koronny – Pierwszy Doradca Króla, wszelkie sprawy Królestwa Polskiego oraz sprawy geopolityki i polityki międzynarodowej Królestwa Polskiego, sprawy kontaktów w imieniu Króla z hierarchami kościoła katolickiego, sprawy Pomorza Wenedyjskiego, sprawy Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), sprawy stoczni i portów morskich, marin, żeglugi śródlądowej, rybactwa, rybołówstwa, obrony Wybrzeża, gospodarki morskiej, handlu morskiego i transportu morskiego, floty wojennej, infrastruktury morskiej, morskich wód terytorialnych, sprawa połączenia gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Sląskiem, etc., etc. 

2. Elżbieta Łochyńska – Senator – sprawy współpracy Małopolski ze Śląskiem, sprawy wyznawców religii protestanckiej w Polsce, sprawy współpracy z Morawami i Czechami, sprawa intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, sprawa promocji internetowej idei Sejmików Ziemskich i Sejmu Walnego, sprawa organizacji najbliższych wyborów samorządowych, być może jeszcze w formule ordynacji III RP, etc., etc. 

3. Jarosław Kierznikowicz - Senator – Marszałek Sejmu Walnego – sprawy Pomorza Kaszubskiego - Wenedyjskiego, sprawy Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), sprawy stoczni i portów morskich, marin, żeglugi śródlądowej, rybactwa, rybołówstwa, obrony Wybrzeża, gospodarki morskiej, handlu morskiego i transportu morskiego, floty wojennej, infrastruktury morskiej, morskich wód terytorialnych, sprawa połączenia gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Sląskiem, etc., etc. 

4. Zygmunt Hazuka – Senator – Hetman/Admirał – sprawy obrony Pomorza Wenedyjskiego, sprawy obrony Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), sprawy stoczni wojennych i wojennych portów morskich, żeglugi śródlądowej, sprawy obrony gospodarki morskiej, obrony handlu morskiego i obrony transportu morskiego, sprawy budowy floty wojennej, obrona infrastruktury morskiej, obrona morskich wód terytorialnych, sprawa połączenia gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Sląskiem, etc., etc. 

5. Marian Redes – Senator – sprawy wysokich technologii, energetyki, energii, sprawy nowoczesnej technologii wojskowej, etc., etc. 

6. Janusz Bauerek – Senator – Marszałek Sejmu Śląskiego – obrona Śląska, gospodarka Śląska, sprawy kopalin szczególnie kopalń, sprawa Kanału Śląskiego łączącego Wisłę z Odrą oraz Śląsk z Dunajem i Renem, sprawa żeglugi rzecznej Śląsk – Bałtyk (Morze Wenedyjskie), sprawa obrony polskich kopalń przed kapitałem zagranicznym, sprawa wysokich technologii przeróbki węgla i innych kopalin, sprawa połączenia gospodarczego Śląska z Pomorzem Wenedyjskim, sprawa samorządności Górnego Śląska i integracji całego Śląska, etc., etc. 

7. Stefan Kramarski – Senator – sprawy podatkowe, sprawy małej i średniej przedsiębiorczości, sprawy prawa własności w tym praw ochrony własności intelektualnej (przemysłowej), sprawy reform gospodarczych, etc., etc. 

8. Ryszard Henryk Kozłowski – Senator – sprawy geologii Ziemi Korony Polskiej, sprawy wysokich technologii w energetyce, sprawy energii, sprawy geotermii na Ziemiach Korony Polskiej, sprawy realizacji strategii energetyki rozproszonej, sprawy nowoczesnej technologii wojskowej, etc, etc.  

9. Andrzej Marcin Piszczek – Sekretarz Sejmu Walnego – Przewodniczący Komisji Sejmu Walnego ds. religii i wyznań – sprawy wyznań i religii na Ziemi Korony Polskiej Królestwa Polskiego. Sprawy organizacji kościoła katolickiego w Polsce.  

10. Małgorzata Ewa Piszczek – Przewodnicząca Komisji Sejmu Walnego ds. Rodziny, sprawy rodziny w Koronie Królestwa Polskiego, etc., etc.   

Na pierwsze Posiedzenie Rady Królewskiej wyznaczam Zamek Leszczyńskich w Rydzynie, dnia 15 września A.D. 2016 o godz. 9’00.  

Tematem obrad będą:

Ø     Sprawa Królestwa Polskiego w ujęciu prawa międzynarodowego. Dekolonizacja Polski z III RP czy sukcesja władzy?

Ø     Prawa nabyte w III RP, PRL oraz w II RP.

Ø     Prawo własności na przestrzeni od rozbiorów Polski do wywłaszczeń PRL oraz III RP.

Ø     Zwrot majątków prawowitym właścicielom.  

Ø     Co z polskim ziemiaństwem oraz polskimi przedsiębiorcami?  

Ø     Czy III RP ma jakiekolwiek prawo do majątku narodowego Polaków – kopalin, kopalń, zakładów pracy?

Ø     Inne.      

Na Sekretarza i Protokolanta obrad Rady Królewskiej powołuję Adriannę Dominikę Chmiel.

Dano w Mieście Myszkowie, 16 dnia sierpnia A.D. 2016, w pierwszym roku naszego panowania.

  Wojciech Edward Rex Poloniae

Rada była zwołana również poprzez Trzecie Wici na Sejm Walny z dnia 10 września A.D. 2016 umieszczone na stronie internetowej: www.sejmwalny.org.pl oraz www.królpolski.org.pl

Wszyscy Radcowie Stanu zostali drogą elektroniczną powiadomieni o Posiedzeniu Rady Królewskiej.

W dniu 15 września A.D. 2016 obecni byli:

1. Cezary Mariusz Tousty

2. Andrzej Marcin Piszczek

3. Małgorzata Ewa Piszczek

Obecnych było 3/10 czyli 30% składu Rady Królewskiej.

 

W dniu 16 września A.D. 2016 obecni byli:

1. Cezary Mariusz Tousty

2. Jarosław Kierznikowicz

3. Marian Redes

4. Andrzej Marcin Piszczek

5. Małgorzata Ewa Piszczek

Obecnych było 5/10 czyli 50% składu Rady Królewskiej.

 

Po dwudniowych obradach Rada Królewska wypracowała zarys Regulaminu Rady Królewskiej:

bullet

Radę zwołuje Król w sprawach ważnych dla Królestwa.

bullet

Radzie przewodniczy Król.

bullet

Król otwiera obrady Rady na stojąco. Wszyscy Członkowie Rady również stoją. Król zwraca się swoim zawołaniem „Victoria in Christo”, a następnie formułą ”Króluj nam Jezu Chryste – Królu Wszechświata, Królu Polski, Królu-Królów, Panie Panów!” Respons: „Zawsze i wszędzie”.

bullet

Rada jest organem kolegialnym podejmującym Uchwały większością głosów;

bullet

Nie jest wymagane quorum Rady dla ważności jej Uchwał.

bullet

Trzykrotna nieobecność na Radzie Królewskiej bez uwzględnionego przez Króla usprawiedliwienia pozbawia Członka Rady statusu czynnego Radcy Stanu, a wyłącznie Radcy Stanu w stanie spoczynku.

bullet

Rada Królewska jest zwoływana obowiązkowo poprzez stronę www.królpolski.org.pl i osobiste powiadomienia Członków Rady ale w taki sposób, by każdy Członek Rady mógł z terenu Królestwa Polskiego dotrzeć na Posiedzenie Rady. Przyjmuje się, że takim bezpiecznym terminem jest zwołanie Rady Królewskiej co najmniej 3 (trzy) dni przed jej Posiedzeniem.

bullet

Członek Rady Królewskiej ma immunitet królewski na czas wykonywania obowiązków w Radzie.

bullet

Członek Rady Królewskiej ma zagwarantowany głos wolny.

 

Rada Królewska zajęła się następnie problemem „quorum” Rady Królewskiej. Stanęło na tym, że „quorum” Rady Królewskiej nie będzie określane, ponieważ Król ma prawo korzystać skutecznie nawet z jednego Radcy Stanu, gdy inni się nie stawią lub nie będą mogli się stawić z tym, że przyjmuje się, iż zwyczajowo Pierwszym Radcą Króla jest Marszałek Wielki Koronny. 

Radca Stanu Wielmożny Cezary Mariusz Tousty – Marszałek Wielki Koronny zaproponował, by Rada Królewska docelowo liczyła 12 osób.

Stanowisko Króla na to dictum było takie, że każda mądra osoba w okresie budowania Królestwa Polskiego, biorąc pod uwagę przewidywaną dużą absencję Członków Rady na Radzie Królewskiej, winna wejść w skład Rady Królewskiej nie zważając obecnie w fazie organizacji na ilość członków Rady ale docelowo faktycznie Rada Królewska winna liczyć 12 osób.

W sprawie „przywitania” i „quorum” odbyło się głosowanie Rady Królewskiej.

Następnie J.W. Król zaproponował Radzie zajęcie się pilnym problemem Prymasa Królestwa Polskiego i jego obraniem. Zgodnie z Uchwałą Sejmu Walnego w Łowiczu w dniu 28 maja A.D. 2016 Marszałek Wielki Koronny miał proponować Urząd Prymasa Królestwa Polskiego według kolejności wytypowanych kandydatów Biskupów. Do czasu obioru Króla tj. do 16 września A.D. 2016 Marszałek Wielki Koronny złozył propozycję Pierwszemu na liście kandydatowi – Biskupowi Mariuszowi Leszczyńskiemu, który odmówił tego Urzędu. Kolejnym kandydatem został Biskup Andrzej Dzięga.

Jednakowoż obiór Króla Polski zmienił sytuację i powinien zmienić procedurę obioru Prymasa Królestwa Polskiego. Taką kompetencję, bez żadnych ograniczeń winien mieć Król Polski.

Problemem jest jednak brak Biskupów godnych tytułu Prymasa Królestwa Polskiego oraz faktu, że przyjęcie tego tytułu przez Biskupa mogłoby doprowadzić do rozłamu w polskim kościele rzymsko-katolickim.

Dlatego też sensowniej byłoby mianować Prymasem Królestwa Polskiego księdza, z tym, że trzeba znaleźć tak księdza jak konsekratora księdza na Biskupa.

Po dyskusji J.W. Król zaproponował na Urząd Prymasa Królestwa Polskiego ks. Romana Kneblewskiego z Bydgoszczy, a Wielmożny Andrzej Marcin Piszczek zaproponował Biskupa Warmińskiego Juliana Wojtkowskiego na konsekratora biskupiego księdza Romana.

Rada Królewska postanowiła przyjąć Dezyderat na Sejm Walny Konstytucyjny o przegłosowanie Konstytucyi o daniu wolnej ręku J.W. Królowi w obiorze Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus.

 

KRÓLESTWO POLSKIE

NA MAPIE GEOPOLITYCZNEJ

EUROPY I ŚWIATA

Uchwały Rady Królewskiej i Sejmu Walnego

z podpisem Króla

15-16 września A.D. 2016

 

J.W. Król Polski stwierdził, że Królestwo Polskie nie może abstrahować od sytuacji geopolitycznej w Europie i na Świecie.

Zmiana ustroju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z masońskiej republiki na chrześcijańską monarchię parlamentarną – Królestwo Polskie musi wywołać określone negatywne skutki i działania innych republik masońskich, w związku z czym pożądane jest działanie prewencyjne.

Stąd, licząc na oddziaływanie i poparcie Sejmu Walnego pożądane jest sformułowanie Apelu do Europy i Europejczyków oraz do Ameryki i jej mieszkańców.

Głównym celem Królestwa Polskiego winny być podjęte wysiłki propagujące remonarchizację Europy. 

 

Apel Rydzyński Króla Polski i Sejmu Walnego

do Narodów Europy

„Pax Europa – Pax Christiana”

z 16 września A.D. 2016

 

Uznając Prawo naturalne i Boże, że wywyższony będzie poniżony, a poniżony będzie wywyższony, jako Królestwo Polskie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Wielu Narodów, nawiązując do dwusetnej rocznicy „Świętego Przymierza” proponujemy już z naszą obecnością tj. Królestwem Polskim wspólnie odbudować królewskość i chrześcijańskość Europy.

Apelujemy do Narodów Europy, aby rozważyły projekt remonarchizacji Europy i ścisłej współpracy europejskich Monarchii w ramach cywilizacji i kultury grecko-łacińskiej „Christianitas”, polegającej na pokojowej dekompozycji obecnych sojuszy, obecnych unii, a przede wszystkim obecnych ustrojów państwowych, tj. przejściu z republik z „demokracją” na republiki parlamentarne z „Monarchą”, w których przestrzegane będzie pryncypialne prawo braku ucisku poddanych.

Stanowisko Królestwa Polskiego wobec najbliższych sąsiadów, w związku z proponowaną dekompozycją ładu europejskiego:

 1. Zgadzamy się i sugerujemy, by Rosja stała się Monarchią z dodatkową sugestią, by w ramach własnej Monarchii wyodrębniła autonomie Księstwa Nowogrodzkiego.
 2. Zgadzamy się i sugerujemy, by Litwa stała się Monarchią – Księstwem Litewskim.
 3. Zgadzamy się i sugerujemy, by Biała Ruś albo zintegrowała się z Księstwem Litewskim albo sama stała się samodzielnym Księstwem Białej Rusi.
 4. Nalegamy, by Ruś Czerwona nazywana błędnie Ukrainą stała się ponownie Księstwem Kijowskim lub Księstwem Rusi Czerwonej.
 5. Zgadzamy się i sugerujemy, by Saksonia stała się Księstwem.
 6. Zgadzamy się i sugerujemy, by Brandenburgia stała się Księstwem.
 7. Zgadzamy się i sugerujemy, by Meklemburgia stała się Księstwem.
 8. Zgadzamy się i sugerujemy, by Czechy stały się Królestwem ale z odseparowaniem Wielkiego Księstwa Morawskiego w którego skład winna wejść Słowacja.
 9. Węgry powinny jak najszybciej stać się Królestwem.
 10. Austria powinna stać się Księstwem lub stać się częścią Królestwa Czech.
 11. Apelujemy, by protestanckie Księstwa Niemieckie zdecydowały się przejść na wyznanie rzymsko-katolickie porzucając Luteranizm.
 12. Proponujemy powstanie Księstwa Królewieckiego-Wenedyjskiego z prośba do Rosji o przekazanie tych Ziem pod władztwo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
 13. Sugerujemy powstanie Księstw Łotwy i Estonii.
 14. Apelujemy do wszystkich wyżej wymienionych Księstw, by weszły w skład Rzeczypospolitej Wielu Narodów.
 15. Apelujemy do Żywiołów Rosyjskiego i Niemieckiego, aby zanegowali własny swój imperialny charakter i uznali dążenie tych Żywiołów imperialnych za niewłaściwe.
 16. Uważamy, że jak najszybciej powinno zostać wskrzeszone Chrześcijańskie Królestwo Francji.
 17. Ze swojej strony oferujemy zorganizowanie się w Koronę Rzeczypospolitej Wielu Narodów, a na miejsce spotkań negocjacyjnych wyznaczamy królewskie Miasto Rydzynę w Wielkopolsce.
 18. Apelujemy do przedstawicieli USA, Niemiec, Rosji, Izraela, Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim do diaspory Żydowskiej oraz do wszystkich Loży masońskich, aby przestali niszczyć Europę i Nas Europejczyków.

   

UCHWAŁA W SPRAWIE UKRAINY

Propozycja „Unii Rydzyńskiej”

z 16 września A.D. 2016

W nawiązaniu do 358 rocznicy Unii Hadziackiej z 16 września 1658 roku proponujemy Narodowi Ukraińskiemu alias Kozackiemu oraz rządzącym Ukrainą do przystąpienia do „Unii Rydzyńskiej” tj. do przyłączenia Księstwa Kijowskiego vel Księstwa Rusi Czerwonej do Korony Królestwa Polskiego – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Wielu Narodów.

UCHWAŁA W SPRAWIE AMERYKI PÓŁNOCNEJ

„Pax America – Pax Christiana”

z 16 września A.D. 2016

 

Apelujemy do Narodów Ameryki Północnej, szczególnie do etno mieszkańców i chrześcijańskich imigrantów, szczególnie do Polonii, o budowanie w Ameryce państwowości monarchicznej w duchu „Christianitas”.

 1. Pragnęlibyśmy, aby USA stało się chrześcijańskim Królestwem respektującym prawa do określonych Ziem Meksyku.
 2. Chcielibyśmy, aby Meksyk stał się chrześcijańskim Królestwem.
 3. Chcielibyśmy, aby Kanada stała się chrześcijańskim Królestwem. 

Rada Królewska zamknęła obrady 16 września 2016 roku.

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2022 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

SIÓDMY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXXII

A.D.2022 - TRZECI ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

A.D.2022 - ROK MIKOŁAJA KOPERNIKA - MONETARYSTY

A.D.2000 - A.D.2025 - MILENIJNE LATA KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII