Strona główna ] W górę ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

WIELKA RZECZPOSPOLITA

 

 

 

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

 

 

A.D.2024

Rok

Wincentego z Kiełczy h. Odrowąż - dominikanina

(1200-1261)

Zjednoczyciela Ziem Polskich w Królestwo Polskie,

autora i kompozytora hymnu królewskiego.

Gaude mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia,

laude frequentavigili.

 

 

 

      

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

WIELKA RZECZPOSPOLITA

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

Dom Panujący Leszczyńskich

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

O Domu Panującym Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

STATUT RADY KRÓLEWSKIEJ - ZARYS

Po dwudniowych obradach w dniach 15-16 września A.D. 2016 nowo powołana Uchwałą Sejmu Walnego Pacyfikacyjnego Rada Królewska wypracowała zarys Regulaminu Rady Królewskiej:

bullet

Radę zwołuje Król w sprawach ważnych dla Królestwa.

bullet

Radzie przewodniczy Król.

bullet

Król otwiera obrady Rady na stojąco. Wszyscy Członkowie Rady również stoją. Król zwraca się swoim zawołaniem „Victoria in Christo”, a następnie formułą ”Króluj nam Jezu Chryste – Królu Wszechświata, Królu Polski, Królu-Królów, Panie Panów!” Respons: „Zawsze i wszędzie”.

bullet

Rada jest organem kolegialnym podejmującym Uchwały większością głosów.

bullet

Nie jest wymagane quorum Rady dla ważności jej Uchwał.

bullet

Trzykrotna nieobecność na Radzie Królewskiej bez uwzględnionego przez Króla usprawiedliwienia pozbawia Członka Rady statusu czynnego Radcy Stanu, a wyłącznie Radcy Stanu w stanie spoczynku.

bullet

Rada Królewska jest zwoływana obowiązkowo poprzez stronę www.królpolski.org.pl i osobiste powiadomienia Członków Rady ale w taki sposób, by każdy Członek Rady mógł z terenu Królestwa Polskiego dotrzeć na Posiedzenie Rady. Przyjmuje się, że takim bezpiecznym terminem jest zwołanie Rady Królewskiej co najmniej 3 (trzy) dni przed jej Posiedzeniem.

bullet

Członek Rady Królewskiej ma immunitet królewski na czas wykonywania obowiązków w Radzie.

bullet

Członek Rady Królewskiej ma zagwarantowany głos wolny.

Rada Królewska zajęła się następnie problemem „quorum” Rady Królewskiej. Stanęło na tym, że „quorum” Rady Królewskiej nie będzie określane, ponieważ Król ma prawo korzystać skutecznie nawet z jednego Radcy Stanu, gdy inni się nie stawią lub nie będą mogli się stawić z tym zastrzeżeniem, iż zwyczajowo Pierwszym Radcą Króla jest Marszałek Wielki Koronny. 

Radca Stanu Wielmożny Cezary Mariusz Tousty – Marszałek Wielki Koronny zaproponował, by Rada Królewska docelowo liczyła 12 osób.

Stanowisko Króla na to dictum było takie, że każda mądra osoba w okresie budowania Królestwa Polskiego, biorąc pod uwagę przewidywaną dużą absencję Członków Rady na Radzie Królewskiej, winna wejść w skład Rady Królewskiej, nie zważając obecnie, w fazie organizacji, na ilość członków Rady ale docelowo faktycznie Rada Królewska winna liczyć 12 osób.

W sprawie „przywitania” i „quorum” odbyło się głosowanie Rady Królewskiej.

Stan na 16 września A.D.2016

Leh XI Wojciech Edward I - Rex electus Poloniae-Lehiae

 

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2024 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

DZIEWIĄTY ROK NASZEGO PANOWANIA

16 lipca MMXVI - MMXXIV

A.D.2024 - CZWARTY ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

A.D.2024 - ROK WINCENTEGO Z KIEŁCZY

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII