Strona główna ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

 

 

 

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

 

A.D.2023

Rok Leha XI - Leszka Białego oraz Bolesława V Wstydliwego (Cnotliwego, Roztropnego)

Zjednoczycieli, rozbitych dzielnicowo, Ziem Polski-Lehii

 

        

                                                           Leszek Biały             Bolesław Wstydliwy (Cnotliwy, Roztropny)

 

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

TYTULATURA

EDYKT

z 20 stycznia A.D.2023

Art. V

Z wielu władców, wybraliśmy w dniu 20 stycznia 2020 roku, w Płowcach, imię Leh, nawiązując do władców noszących to imię, jako: Lech, Leh, Lestek, Lestko, Leszek. Lehia jest najprawdopodobniej oznaczeniem państwa od panującej dynastii Lehitów. Nie jest to nazwa etniczna. Zjednoczenie mieszkańców danych Ziem odbywa się wokół Króla i Królowej, stąd przyjęcie imienia najbardziej zjednoczeniowego w naszej historii.

Numeracja Leszków – Lehów, na pewno nie jest doskonała ale powoli co do Lehów przed 966 rokiem, kończy się na Lehu IX Walecznym i Lehu X Dzielnym.

Prawdopodobnie Lex X Dzielny był ochrzczony w rycie cyrylo-metodiańskim.

Z czasem wydało się Nam błędem, że do Lehów przedmieszkowych nie dodaliśmy (doliczyliśmy) Lehów – Leszków pomieszkowych, a bez nich nie byłoby Zjednoczonego Królestwa Polskiego z czasów Przemysła II i Władysława Łokietka.

W dniu 20 grudnia 2022 roku doliczyliśmy dwóch Leszków Zjednoczycieli: Leszka Białego i Leszka Czarnego ale dzisiaj tj. 20 stycznia 2023 roku, w 703. rocznicę koronacji Władysława Łokietka i Jadwigi na Króla i Królową Polski, dodajemy pozostałych Leszków – Lehów, z czasów rozbicia dzielnicowego, bo każdy z nich był pretendentem i na swój sposób Zjednoczycielem.

Tym samym, jednoczymy dzisiaj wszystkich Leszków i ich dzielnice: Śląsk, Pomorze. Wielkopolska, Mazowsze, Małopolska w Zjednoczone Królestwo Polski-Lehii, z nimi wszystkimi jako Naszymi czcigodnymi Poprzednikami.

 

Wyraża się zgodę na koronacyjne imię Króla elekta Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego jako „J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I” nawiązujące do królów Lehickich i Książąt Piastowskich vel Lehickich z czasów rozbicia dzielnicowego, szczególnie nawiązując do jednego z najznakomitszych Królów Lehickich – „Leha X Dzielnego” - panującego w latach 896-921, a ochrzczonego prawdopodobnie w rycie Cyryla i Metodego (zachodnio-wschodnim - słowiańskim lub rzymskim); w nawiązaniu do wcześniejszych królów lehickich, a konkretnie do:

 

1. Leh I Wielki – (1968-1918 p.n.e.) – założyciel Lehii, Lehitów, Dynastii Lehickiej.

2. Leh II Sprytny – (340-323 p.n.e.) – wygrał wojnę z Aleksandrem Macedońskim.

3. Leh III Ariowit – (96-34 p.n.e) – wziął siostrę Juliusza Cezara za żonę.

4. Leh IV – Awiłło – (34 p.n.e. – 35 .n.e.) – otrzymał grobowiec z dedykacją od Cesarza Tyberiusza Klaudiusza Buccio.

5. Leh V – (733-735) posądzany o zamordowanie brata Kraka II. Po nim Wanda.

 

 

6. Leh VI Przemysław I – (760-780); (patrz yżej).

 

 

7. Leh VII Oszust (780 – 4 godziny) – wygrał zawody o tron oszustwem; rozerwany końmi.

 

     

8. Leh VIII Kolbimir (780-800) – faktycznie wygrał zawody o tron; (patrz wyżej). Zginął w bitwie z synem Karola Wielkiego. Kojarzony z Lechem Morawskim z Annales Regni Francorum, Annales Mettenses i Annales Fuldenses - praojcem Bohemów - Czechów.

 

9. Leh IX Waleczny (800-824) – podzielił Imperium Lehitów pomiędzy 21 synów i ustanowił 20 księstw. [patrz niżej].

 

  

10. Leh X Dzielny (896-921) – znany jako Lestek - (patrz wyżej) syn Ziemowita, a prawnuk Koszyszki Starego zwanego Piastunem - zwycięską bitwą w 897 roku, przywrócił Imperium Lechitów do 921 roku. Ojciec Ziemomysła, dziadek Mieszka II, znanego jako Mieszko I. 

 

       oraz nawiązując do Książąt Piastowskich vel Lehickich, a konkretnie do:

 

   11. Leszka vel Leha XI – syna Bolesława III Krzywoustego i Salomei z Bergu, urodzonego w roku 1115 lub 1116.

   12. Leszka Bolesławica vel Leha XII – syna Bolesława IV Kędzierzawego i Wierzchosławy Nowogrodzkiej, urodzonego około roku 1160.

   13. Leszka vel Leha XIII Białego (ur. 1184 lub 1185).

   14. Leszka vel Leha XIV Czarnego (ur. ok. 1241).

   15. Leszka Inowrocławskiego (Kujawskiego) vel Leha XV – syna S[Z]iemomysła Inowrocławskiego i Salomei Samborówny, urodzonego ok. roku 1275.

   16. Leszka Raciborskiego vel Leha XVI – syna Przemysława Raciborskiego i Anny Czerskiej, urodzonego w roku 1290 lub 1291.

 

Leh XVII Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae

 

 

 

 

SYNOWIE LEHA IX WALECZNEGO

 

 

 

1.      Pompiliusz (Popiel I),

2.      Bolesław (Pomorze Szczecińskie),

3.      Kazimierz (Pomorze Sławieńskie),

4.      Władysław (Pomorze Gdańskie),

5.      Wratysław (Rania – Rugia),

6.      Oddon (Dytywonia – Holsztyn Górny),

7.      Barwin (Pomorze Wieleckie),

8.      Przybysław (Dytywonia – Holsztyn Dolny),

9.      Przemysław (Zgorzelica – Brandenburgia),

10.    Jaksa (Biała Serbia),

11.    Semian (Sernia),

12.    Ziemowit (Zgorzelica - Brandenburgia),

13.    S[Z]iemomysł (Zgorzelica – Brandenburgia),

14.    Bogdal (Pomorze),

15.    Spycygniew (Brema),

16.    Spycymir (Sarnia – Dolna Saksonia),

17.    Zbigniew (Szczecin),

18.    Sobiesław (Dalen Dolna Saksonia),

19.    Wizimir (Wyszomierz – Obotryci),

20.    Drogowit (Książe Wielecki). Nasz dynastyczny przodek – vide: Nasza genealogia.

 

 

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2023 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

ÓSMY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXXIII

A.D.2023 - TRZECI ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

A.D.2023 - ROK LESZKA BIAŁEGO I BOLESŁAWA WSTYDLIWEGO (CNOTLIWEGO, ROZTROPNEGO)

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII