Strona główna ]

LEHIAE - POLONIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH - LEHII

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO - LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE - LEHIAE

KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

REGNUM POLONIAE - LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina żona Ludwika XV.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

WICI KRÓLEWSKIE

bullet

TRZECIE WICI z 10 września A.D.2016 NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY w Rydzynie: 15-16 września A.D.2016 - TRZECIE WICI z 10 września A.D.2016 NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY w Rydzynie: 15-16 września A.D.2016

bullet

TRZECIE WICI z 9 września A.D.2016 NA ZJAZD KATOLICKI w Rydzynie: 12-14 września A.D.2016 - TRZECIE WICI z 9 września A.D.2016 NA ZJAZD KATOLICKI w Rydzynie: 12-14 września A.D.2016

bullet

DRUGIE WICI z 5 września A.D.2016 NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY w Rydzynie: 15-16 września A.D.2016 - DRUGIE WICI z 5 września A.D.2016 NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY w Rydzynie: 15-16 września A.D.2016

bullet

DRUGIE WICI z 27 sierpnia A.D.2016 NA ZJAZD KATOLICKI w Rydzynie: 12-14 września A.D.2016 - DRUGIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI w Rydzynie - 12-14 wrzesnia A.D. 2016

bullet

PIERWSZE WICI z 14 sierpnia A.D.2016 NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY w Rydzynie: 15-16 września A.D.2016 - PIERWSZE WICI z 14 sierpnia A.D.2016 NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY w Rydzynie: 15-16 września A.D.2016

bullet

PIERWSZE WICI z 10 sierpnia A.D.2016 NA ZJAZD KATOLICKI w Rydzynie: 12-14 września A.D.2016 - PIERWSZE WICI z 10 sierpnia A.D.2016 NA ZJAZD KATOLICKI w Rydzynie: 12-14 września A.D.2016

 

 

 

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2020 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

PIĄTY ROK NASZEGO PANOWANIA

A.D.2020 - ROK ŁOKIETKOWY - ZJEDNOCZENIA ZIEM KRÓLESTWA POLSKIEGO

MMXVI-MMXX