[ Strona główna ] KANCELARIA ] KALENDARIUM ] GENEALOGIA ] OTOCZENIE KRÓLA ] UNIWERSAŁY ] TYTULATURA ] KOMUNIKATY ] ITINERARIUM ] PROKLAMACJE ] EDYKTY ] ORDYNACJE ] DELIBERACJE ] PROTEKTORATY ] APELE ] OŚWIADCZENIA ] AKTY INKORPORACYJNE ] AKTY NIEŁASKI ] ZAPROSZENIA ] MOWY TRONOWE ] PRAWO CYWILNE ] KONSTYTUCYE ] KONKLUZJE RADY SENATU ] MEMORANDA ] MEMORIAŁY ] ORĘDZIA ] STANOWISKA ] KONWOKACJE ] RECESY ] LISTY OTWARTE ] DIARIUSZE RADY SENATU ] DIARIUSZE ] RZĄD KRÓLESTWA ] HOMAGIUM ] MEMORIAŁY ] DYMISYE ] VETO KRÓLEWSKIE ] EVENTUS ] ODEZWY ] MANIFESTY ] APROBACYE ] KONSTYTUCYE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] PRZYWILEJE ] ROZWAŻANIA ] WICI ] PETYCJE ] SUMMARIUSZE ] SPRAWOZDANIA ] OD TRONU ] NAPOMNIENIA ] ŚLUBY ] WIZYTY KRÓLEWSKIE ] GALERIA ] KONDOLENCJE ] LINKI ] VOLUMINA LEGUM ] KONTAKT ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

WIELKA RZECZPOSPOLITA

 

 

 

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

 

 

A.D.2024

Rok

Wincentego z Kiełczy h. Odrowąż - dominikanina

(1200-1261)

Zjednoczyciela Ziem Polskich w Królestwo Polskie,

autora i kompozytora hymnu królewskiego.

Gaude mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia,

laude frequentavigili.

 

 

 

      

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

WIELKA RZECZPOSPOLITA

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

Dom Panujący Leszczyńskich

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

O Domu Panującym Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

KANCELARIA
KALENDARIUM
GENEALOGIA
OTOCZENIE KRÓLA
UNIWERSAŁY
TYTULATURA
KOMUNIKATY
ITINERARIUM
PROKLAMACJE
EDYKTY
ORDYNACJE
DELIBERACJE
PROTEKTORATY
APELE
OŚWIADCZENIA
AKTY INKORPORACYJNE
AKTY NIEŁASKI
ZAPROSZENIA
MOWY TRONOWE
PRAWO CYWILNE
KONSTYTUCYE
KONKLUZJE RADY SENATU
MEMORANDA
MEMORIAŁY
ORĘDZIA
STANOWISKA
KONWOKACJE
RECESY
LISTY OTWARTE
DIARIUSZE RADY SENATU
DIARIUSZE
RZĄD KRÓLESTWA
HOMAGIUM
MEMORIAŁY
DYMISYE
VETO KRÓLEWSKIE
EVENTUS
ODEZWY
MANIFESTY
APROBACYE
KONSTYTUCYE
SANCYTY
WEZWANIA
PRZYWILEJE
ROZWAŻANIA
WICI
PETYCJE
SUMMARIUSZE
SPRAWOZDANIA
OD TRONU
NAPOMNIENIA
ŚLUBY
WIZYTY KRÓLEWSKIE
GALERIA
KONDOLENCJE
LINKI
VOLUMINA LEGUM
KONTAKT

 

 

AKTUALNE INFORMACJE

 

 

 

MEMORIAŁ KRÓLEWSKI

na dzień św. Stanisława

z 8 maja A.D.2024

 

śLUBY LWOWSKIE A.D.2024   

   

 

 

 

 

ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH

w dniu 1 kwietnia A.D.2024 - Myszków

w dniu 7 kwietnia A.D.2024 - Sarbinowo

 

śLUBY LWOWSKIE A.D.2024   

   

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

Wici

na

VI SEJM POMORZA

w dniu 24 luty A.D.2024

Oliwa

 

UNIWERSAŁ - WICI     

 

 

     

 

 

 

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE poprzez potrójne Wici

XIV NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

w dniu 20 stycznia A.D.2023

Gdańsk Oliwa

 

UNIWERSAŁ I WICI    UNIWERSAŁ II WICI    UNIWERSAŁ III WICI

 

 

     

 

AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ

z 12 stycznia A.D.2024

wobec:

Marcin Kierwiński

ur. 22 sierpnia 1976 w Warszawie

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji

za zatrzymanie przez policję i uprowadzenie

w Pałacu Prezydenckim (Konecpolskich)

w dniu 10 stycznia 2024 roku

Marka Kamińskiego oraz Macieja Wąsika

 

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 

 

ORĘDZIE

BOŻONARODZENIOWE

na 24 grudnia 2023 roku

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI-LEHII

 

Uczestnicy XIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Senatu Królestwa Polskiego-Lehii

16 grudnia A.D.2023, Gdańsk Oliwa

 

[ Strona główna ] KANCELARIA ] KALENDARIUM ] GENEALOGIA ] OTOCZENIE KRÓLA ] UNIWERSAŁY ] TYTULATURA ] KOMUNIKATY ] ITINERARIUM ] PROKLAMACJE ] EDYKTY ] ORDYNACJE ] DELIBERACJE ] PROTEKTORATY ] APELE ] OŚWIADCZENIA ] AKTY INKORPORACYJNE ] AKTY NIEŁASKI ] ZAPROSZENIA ] MOWY TRONOWE ] PRAWO CYWILNE ] KONSTYTUCYE ] KONKLUZJE RADY SENATU ] MEMORANDA ] MEMORIAŁY ] ORĘDZIA ] STANOWISKA ] KONWOKACJE ] RECESY ] LISTY OTWARTE ] DIARIUSZE RADY SENATU ] DIARIUSZE ] RZĄD KRÓLESTWA ] HOMAGIUM ] MEMORIAŁY ] DYMISYE ] VETO KRÓLEWSKIE ] EVENTUS ] ODEZWY ] MANIFESTY ] APROBACYE ] KONSTYTUCYE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] PRZYWILEJE ] ROZWAŻANIA ] WICI ] PETYCJE ] SUMMARIUSZE ] SPRAWOZDANIA ] OD TRONU ] NAPOMNIENIA ] ŚLUBY ] WIZYTY KRÓLEWSKIE ] GALERIA ] KONDOLENCJE ] LINKI ] VOLUMINA LEGUM ] KONTAKT ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2024 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

DZIEWIĄTY ROK NASZEGO PANOWANIA

16 lipca MMXVI - MMXXIV

A.D.2024 - CZWARTY ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

A.D.2024 - ROK WINCENTEGO Z KIEŁCZY

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII