Strona główna ] ARCHIWALIA ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

WIELKA RZECZPOSPOLITA

 

 

 

 

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

z Dynastii Leszczyńskich

 

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

LATA STANISŁAWA I LESZCZYŃSKIEGO 2004-2033

OKRES JEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII 2016-2024

 

 

A.D.2024

Rok

Wincentego z Kiełczy h. Odrowąż - dominikanina

(1200-1261)

Zjednoczyciela Ziem Polskich w Królestwo Polskie,

autora i kompozytora hymnu królewskiego.

Gaude mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia,

laude frequentavigili.

 

 

 

      

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

WIELKA RZECZPOSPOLITA

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

Dynastia Leszczyńskich

Dom Panujący Leszczyńskich

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

O Domu Panującym Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

  Król Polski-Lehii Leh XVII Wojciech Edward I

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

ARCHIWALIA

 

 

KANCELARIA OSOBISTA KRÓLA POLSKI-LEHII

Zobacz też: www.metrykakoronna.org.pl

DZIENNIK KRÓLEWSKI A.D.2024

bullet2024.07.03 - ODEZWA Hetmana Wielkiego Koronnego do Samorządowców wszystkich szczebli -
bullet2024.07.02 - DOKTRYNA WOJENNA OBRONNA GRUDNIEWSKIEGO -
bullet2024.06.23 - Śluby Chojeńskie Homagialne -
bullet2024.06.22 - Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi - Klępicz -
bullet2024.06.21 - Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najśw. Sercu Jezusa - Chojna -
bullet2024.06.11 - KONWOKACJA - ZAPROSZENIE -
bullet2024.05.08 - MEMORIAŁ NA DZIEŃ ŚW. STANISŁAWA -
bullet2024.04.07  - ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH A.D.2024 - SARBINOWO
bullet2024.04.01  - ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH A.D.2024 - MYSZKÓW
bullet2024.03.29  - UNIWERSAŁ NA ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH A.D.2024 -
bullet2024.02.20 - UNIWERSAŁ - WICI na VI SEJM POMORZA - Gdańsk Oliwa - 24 luty A.D.2024 -
bullet2024.01.18 - UNIWERSAŁ III WICI NA XIV NADZW. RADĘ SENATU - Gdańsk Oliwa - 20 stycznia A.D.2024 -
bullet2023.01.12 - Akt Niełaski Królewskiej wobec Marcina Kierwińskiego - przejdź
bullet2024.01.10 - UNIWERSAŁ II WICI NA XIV NADZW. RADĘ SENATU - Gdańsk Oliwa - 20 stycznia A.D.2024 -

 

 

DZIENNIK KRÓLEWSKI A.D.2023

bullet2023.12.28 - UNIWERSAŁ II WICI NA XIV NADZW. RADĘ SENATU - Gdańsk Oliwa - 20 stycznia A.D.2024 -
bullet2023.12.24 - ORĘDZIE BOŻONARODZENIOWE - 24 grudnia A.D.2023 -
bullet2023.12.09 - UNIWERSAŁ III WICI NA XIII NADZW. RADĘ SENATU - Gdańsk Oliwa - 16 grudnia A.D.2023 -
bullet2023.12.05 - UNIWERSAŁ II WICI NA XIII NADZW. RADĘ SENATU - Gdańsk Oliwa - 16 grudnia A.D.2023 -
bullet2023.12.02 - UNIWERSAŁ I WICI NA XIII NADZW. RADĘ SENATU - Gdańsk Oliwa - 16 grudnia A.D.2023 -
bullet2023.11.23 - EDYKT KRÓLEWSKI - KASATA "STATUTU WARCKIEGO A.D.1423" -
bullet2023.11.18 - SUMARIUSZ XVII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - 28 października A.D.2023 - Płowce - Ziemia Kujawska -
bullet2023.11.07 - STANOWISKO W SPRAWIE WYBORÓW W III RP DO SEJMU I SENATU ORAZ W SPRAWIE OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM -
bullet2023.10.29 - ŚLUBY BRZESKIE HOMAGIALNE INTRONIZACYJNE skrócone A.D.2023 -
bullet2023.10.28 - ŚLUBY BRZESKIE HOMAGIALNE INTRONIZACYJNE pełne A.D.2023 -
bullet2023.10.23 - PROTEST - VETO KRÓLEWSKIE W SPRAWIE NIEWAŻNOŚCI WYBORÓW DO SENATU III RP -
bullet2023.10.16 - KONWOKACJA - WICI - NA LXIII RADĘ KRÓLEWSKĄ W PŁOWCACH ORAZ VIII ŚLUBY BRZESKIE W BRZEŚCIU KUJAWSKIM -
bullet2023.10.13 - ORĘDZIE KRÓLEWSKIE W SPRAWIE WYBORÓW W III RP DO SEJMU I SENATU ORAZ W SPRAWIE OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM -
bullet2023.10.10 - STANOWISKO W SPRAWIE WYBORÓW W III RP DO SEJMU I SENATU ORAZ W SPRAWIE OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM -
bullet2023.10.03 - SUMARIUSZ SEJMIKU GRODOWEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA -
bullet2023.07.19 - UNIWERSAŁ - KRÓLEWSKI PAKT DLA SENATU - UNIWERSAŁ - KRÓLEWSKI PAKT DLA SENATU
bullet2023.07.10 - ODEZWA KRÓLEWSKA - ODEZWA KRÓLEWSKA
bullet2023.07.10 - KONSTYTUCYA na 11 lipca - kONSTYTUCYA na 11 lipca 2023 roku
bullet2023.06.12 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI NA XII NADZW. RADĘ SENATU - 17 czerwca A.D.2023 - Cedynia - Moryń -
bullet2023.06.09 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI NA XII NADZW. RADĘ SENATU - 17 czerwca A.D.2023 - Cedynia - Moryń -
bullet2023.05.31 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI NA XII NADZW. RADĘ SENATU - 17 czerwca A.D.2023 - Cedynia - Moryń -
bullet2023.04.08 - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2023 - PUCK - 
bullet2023.03.22 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA ZWOŁUJĄCA NA ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2023 -
bullet2023.02.20 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI NA XI NADZW. RADĘ SENATU - 25 luty A.D.2023 - Gdańsk Oliwa -
bullet2023.02.12 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI NA XI NADZW. RADĘ SENATU - 25 luty A.D.2023 - Gdańsk Oliwa -
bullet2023.02.06 - KONWOKACJA NA LXII RADĘ KRÓLEWSKĄ - WARSZAWA - 18 luty A.D.2023 -
bullet2023.01.26 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI NA XI NADZW. RADĘ SENATU - 25 luty A.D.2023 - Gdańsk Oliwa -
bullet2023.01.20 - EDYKT - NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ z 20 stycznia A.D.2020 roku -
bullet2023.01.07 - SUMARIUSZ X NADZW. RADY SENATU - 10 grudnia A.d.2022 - Gdańsk Oliwa -
bullet2023.01.01 - MOWA KRÓLEWSKA NOWOROCZNA -

DZIENNIK KRÓLEWSKI A.D.2022

bullet2022.12.29 - ORĘDZIE NOWOROCZNE POKOJU na 2023 rok -
bullet2022.12.20 - EDYKT KRÓLEWSKI O TYTULATURZE KRÓLA I HERALDYCE KRÓLEWSKIEJ -
bullet2022.12.08 -TRZECIE WICI NA X NADZW. RADĘ SENATU - 10 grudnia A.D.2022 - Gdańsk Oliwa -
bullet2022.12.07 - DRUGIE WICI NA X NADZW. RADĘ SENATU - 10 grudnia A.D.2022 - Gdańsk Oliwa -
bullet2022.12.06 - PIERWSZE WICI NA X NADZW. RADĘ SENATU - 10 grudnia A.D.2022 - Gdańsk Oliwa -
bullet2022.11.23 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - WICI NA I SESJĘ SENATU MAŁOPOLSKI - 27 listopada A.D.2022 -
bullet2022.11.16 - LIST OTWARTY - ZAPROSZENIE  NA KONFERENCJĘ "DOKTRYNA OBRONNA POLSKI I POLAKÓW" - 27 listopada A>D.2022 - Kraków -
bullet2022.11.10 - SUMARIUSZ LXI RADY KRÓLEWSKIEJ - PŁOWCE - 29 października A.D.2022 -
bullet2022.11.07 - LIST OTWARTY DO ZBIGNIEWA ZIOBRY W SPRAWIE UWOLNIENIA TERESY GARLAND -
bullet2022.10.30 - MSZA ŚW. ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE JEZUSOWE-  
bullet2022.10.29 - MSZA ŚW. ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE MARYJNE-  
bullet2022.10.27 - SUMARIUSZ SEJMU MAŁOPOLSKI z 8 października A.D.2022 -  
bullet2022.10.26 - III KONWOKACJA NA ŚLUBY BRZESKIE I LXI RADĘ KRÓLEWSKĄ -  
bullet2022.10.24 - DIARIUSZ SEJMU MAŁOPOLSKI z 8 października A.D.2022 -
bullet2022.10.05 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM MAŁOPOLSKI -
bullet2022.10.03 - KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ DOT. IMION KRÓLEWSKICH -
bullet2022.10.07 - II KONWOKACJA NA ŚLUBY BRZESKIE I LXI RADĘ KRÓLEWSKĄ -  
bullet2022.10.01 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM MAŁOPOLSKI -
bullet2022.09.29 - KONWOKACJA NA VI ODNOWIENIE ŚLUBÓW BRZESKICH ORAZ NA LXI RADĘ KRÓLEWSKĄ W PŁOWCACH -
bullet2022.09.26 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM MAŁOPOLSKI -
bullet2022.09.09 - UNIWERSAŁ VIII ZJAZDU KATOLICKIEGO CHRISTIANITAS -
bullet2022.08.06 - TRZECIE WICI NA SEJM POMORZA - 9 sierpnia A.D.2022 - Krokowa -
bullet2022.08.05 - AKT NOMINACYJNY MONIKI ZAKRZEWSKIEJ NA V-CE MARSZAŁKA SEJMU WALNEGO -
bullet2022.08.04 - DRUGIE WICI NA SEJM POMORZA - 9 sierpnia A.D.2022 - Krokowa -
bullet2022.07.30 - PIERWSZE WICI NA SEJM POMORZA - 9 sierpnia A.D.2022 - Krokowa -
bullet2022.07.26 - SUMMARIUSZ III KONGRESU SŁOWIAŃSKIEGO - KRAKÓW - 16 lipca A.D.2022 - 
bullet2022.07.16 - ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO I ROSJI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI - KOŚCIÓŁ KARMELITANEK BOSYCH ŚW. TERESY OD JEZUSA, ŚW. JANA OD KRZYŻA W KRAKOWIE I  BŁOGOSŁAWIONEJ TERESY OD ŚW. AUGUSTYNA - Z FUNDACJI LESZCZYŃSKICH I SZEMBEKÓW - W KRAKOWIE. -
bullet2022.07.12 - ZWOŁANIE KRÓLA POLSKI NA III KONGRES SŁOWIAŃSKI - KRAKÓW - !6 lipca A.D.2022 -
bullet2022.07.12 - EDYKT KRÓLEWSKI O ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKACH 11 LIPCA 1943; O ŚWIĘTEJ ZIEMI WOŁYŃSKIEJ -
bullet2022.06.23 - AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA - 11 czerwca A.D.2022 -
bullet2022.06.22 - KRÓLEWSKIE ŚLUBY CHOJEŃSKIE - 10 czerwca A.D.2022 -
bullet2022.06.11 - AKT NOMINACYJNY OSOBY SZLACHETNEJ DLA MARII GRABSKIEJ -
bullet2022.06.07 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA IX NADZW. RADĘ SENATU - CEDYNIA - 11 CZERWCA A.D.2022 -
bullet2022.05.30 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA IX NADZW. RADĘ SENATU - CEDYNIA - 11 CZERWCA A.D.2022 -
bullet2022.05.23 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA IX NADZW. RADĘ SENATU - CHOJNA - 11 CZERWCA A.D.2022 -
bullet2022.05.18 - ORDYNACJA WYBORCZA WOJEWÓDZTWA POMORZA SZCZECIŃSKIEGO - MIASTA GRODOWEGO SZCZECIN -
bullet2022.05.17 - ORDYNACJA WYBORCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - MIASTA GRODOWEGO ZIELONA GÓRA -
bullet2022.05.02 - ORĘDZIE KONSTYTUCYJNE NA 3 MAJA A.D.2022 -
bullet2022.04.25 - AKT PROKLAMACJI RUCHU SPOŁECZNEGO "ZJEDNOCZENIE NARODOWE POLAKÓW UNITAS"-
bullet2022.04.20 - NOMINACYE KRÓLEWSKIE -
bullet2022.04.19 - EDYKT KRÓLEWSKI o samorządowcach- kolaborantach, o prawie stanowionym -
bullet2022.04.16 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE WIELKANOCNE A.D.2022 -
bullet2022.04.06 - KRÓLEWSKIE ŚLUBY LWOWSKIE A.D.1656 - 1 kwietnia A.D.2022 - Wejherowo - 
bullet2022.03.30 - KONWOKACJA NA CEREMONIĘ ODNOWIENIA ŚLUBÓW LWOWSKICH A.D.1656 - 1 kwietnia A.D.2022 - Wejherowo - 
bullet2022.03.26 - ORDYNACJA WYBORCZA DLA MIASTA GRODOWEGO-KASZTELANII GRUDZIĄDZ -
bullet2022.03.09 - LIST OTWARTY - ODEZWA KRÓLEWSKA DO KRÓLEWSKICH SAMORZĄDOWCÓW -
bullet2022.02.22 - ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDOWA -
bullet2022.02.22 - TRZECIE WICI NA VIII RADĘ SENATU GDAŃSK OLIWA - 25 LUTY A.D.2022 -
bullet2022.02.20 - AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ WOBEC PRZEMYSŁAWA HOLOCHERA oraz MICHAŁA MURGRABIĘ - vide.
bullet2022.02.10 - DRUGIE WICI NA VIII RADĘ SENATU GDAŃSK OLIWA - 25 LUTY A.D.2022 -
bullet2022.02.18 - EDYKT TRYBUNALSKI z 18 lutego A.D.2022 -
bullet2022.02.10 - PIERWSZE WICI NA VIII RADĘ SENATU GDAŃSK OLIWA - 25 LUTY A.D.2022 -
bullet2022.02.07 - KRÓLEWSKIE NOMINACJE -
bullet2022.01.27 - KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA -
bullet2022.01.16 - DELIBERACJA KRÓLEWSKA O NOWYM USTROJU POLSKI -
bullet2022.01.11 - NOMINACJA NA STAROSTĘ GENERALNEGO ZIEMI STAROPOLSKIEJ (śWIĘTOKRZYSKIEJ)  J.W. DARIUSZA ŁASKA -
bullet2022.01.11 - NOMINACJA NA STAROSTĘ GENERALNEGO ZIEMI MAZOWIECKIEJ J.W. DARIUSZA ŁASKA -
bullet2021.12.31 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE NOWOROCZNE NA 2022 ROKU  NA

DZIENNIK KRÓLEWSKI A.D.2021

bullet2021.12.31 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE NOWOROCZNE NA 2022 ROKU  NA
bullet2021.12.31 - NOMINACJA NA STAROSTĘ GENERALNEGO ZIEMI RAWSKIEJ - J.W. DARIUSZA ŁASKĄ - h.Korab - 
bullet2021.12.29 - UCHWAŁY VII NADZW. RADY SENATU - 18 grudnia A.D.2021 - GNIEW -
bullet2021.12.22 - LIST OTWARTY DO PROFESORA WŁODZIMIERZA JULIANA KORAB-KARPOWICZA -  
bullet2021.12.16 - UNIWERSAŁ III WICI NA VII NADZW. RADĘ SENATU - GNIEW -18 grudnia A.D.2021 -
bullet2021.12.16 - KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA -
bullet2021.12.15 - UNIWERSAŁ II WICI NA VII NADZW. RADĘ SENATU - GNIEW -18 grudnia A.D.2021 -
bullet2021.12.14 - UNIWERSAŁ I WICI NA VII NADZW. RADĘ SENATU - GNIEW -18 grudnia A.D.2021 -
bullet2021.11.25 - ZAPROSZENIE - III WICI -  KRÓLEWSKIE NA KONFERENCJĘ USTROJOWĄ "CONSTITUTIO CIVITATIS" - 27 listopada A.D.2021 - Gdańsk Oliwa -
bullet2021.11.25 - SUMMARIUSZ LX RADY KRÓLEWSKIEJ - PŁOWCE - 30 października A.D.2021 -
bullet2021.11.16 - ZAPROSZENIE - II WICI -  KRÓLEWSKIE NA KONFERENCJĘ USTROJOWĄ "CONSTITUTIO CIVITATIS" - 27 listopada A.D.2021 - Gdańsk Oliwa -
bullet2021.11.15 - ZAPROSZENIE - I WICI -  KRÓLEWSKIE NA KONFERENCJĘ USTROJOWĄ "CONSTITUTIO CIVITATIS" - 27 listopada A.D.2021 - Gdańsk Oliwa -
bullet2021.11.01 - WIZYTA POD POMNIKIEM POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA W KATAOWICACH
bullet2021.10.31 - KRÓLEWSKA WIZYTA NA CMENTARZU PARAFIALNYM W PŁOWCACH
bullet2021.10.31 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W BRZEŚCIU KUJAWSKIM - ŚLUBY BRZESKIE SKRÓCONE -
bullet2021.10.31 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W PŁOWCACH
bullet2021.10.30 - ŚLUBY BRZESKIE PEŁNE -
bullet2021.10.30 - UCZESTNICTWO W LX RADZIE KRÓLEWSKIEJ W PŁOWCACH
bullet2021.10.29 - KRÓLEWSKA WIZYTA W RACIĄŻKU
bullet2021.10.29 - KRÓLEWSKA WIZYTA W TORUNIU
bullet2021.10.25 - ODEZWA KRÓLEWSKA O OBOWIĄZKU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY OBYWATELSKIEJ -
bullet2021.10.21 - EDYKT KRÓLEWSKI JAWORZNICKI -
bullet2021.10.14 - ZWOŁANIE - UNIWERSAŁ NA ŚLUBY LWOWSKIE INTRONIZACYJNE A.D.2021 DO BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO ORAZ NA LX RADĘ KRÓLEWSKĄ DO PŁOWCE -
bullet2021.09.28 - KONKLUZJE VII ZJAZDU KATOLICKIEGO CHRISTIANITATIS - 12-14 września A.D.2021  z 28 września A.D.2021 -
bullet2021.09.27 - DIARIUSZ VI NADZW. RADY SENATU z 14 września A.D.2021 -
bullet2021.09.21 - ODEZWA RZUCEWSKA z 15 września A.D.2021 -
bullet2021.09.09 - UNIWERSAŁ III WICI NA VII ZJAZD KATOLICKI SŁAWNO- STARY KRAKÓW -12-14 września A.D.2021 -
bullet2021.09.09 - UNIWERSAŁI III WICI NA VI NADZW. RADĘ SENATU - SŁAWNO - 14 września A.D.2021 -
bullet2021.09.08 - UNIWERSAŁI II WICI NA VI NADZW. RADĘ SENATU - SŁAWNO - 14 września A.D.2021 -
bullet2021.09.07 - UNIWERSAŁI I WICI NA VI NADZW. RADĘ SENATU - SŁAWNO - 14 września A.D.2021 -
bullet2021.09.07 - UNIWERSAŁ II WICI NA VII ZJAZD KATOLICKI SŁAWNO- STARY KRAKÓW -12-14 września A.D.2021 -
bullet2021.09.06 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA II ZJAZD STAROSTÓW - RZUCEWO -
bullet2021.09.06 - EDYKT KRÓLEWSKI SAMORZĄDOWY - ORDYNACJA WYBORCZA -
bullet2021.09.04 - UNIWERSAŁ I WICI NA VII ZJAZD KATOLICKI SŁAWNO- STARY KRAKÓW -12-14 września A.D.2021 -
bullet2021.08.30 - ORĘDZIE WRZEŚNIOWE A.D.2021- III OGNISTE WICI -
bullet2021.08.25 - KOMUNIKAT SPECJALNY -
bullet2021.08.19 - UNIWERSAŁ II WICI NA V NADZW. RADĘ SENATU - GNIEWKOWO - 21 sierpnia A.D.2021 -
bullet2021.08.18 - ORĘDZIE KRÓLEWSKIE DO NARODU POLSKIEGO - "STOP POLINIZACJI POLSKI!" -
bullet2021.08.17 - UNIWERSAŁ II WICI NA V NADZW. RADĘ SENATU - GNIEWKOWO - 21 sierpnia A.D.2021 -
bullet2021.08.16 - UNIWERSAŁ I WICI NA V NADZW. RADĘ SENATU - GNIEWKOWO - 21 sierpnia A.D.2021 -
bullet2021.08.16 - EDYKT DARŁOWSKI -
bullet2021.08.12 - UNIWERSAŁ na ZJAZD W ŁĘCZYCY A.D.2021 - "Clerus & Secularus" -
bullet2021.08.10 - LIST OTWARTY - PYTANIA PRAWNE FUNDACJI "QUOMODO" DO TK - CZY WYBORY PREZYDENCKIE A.D.2020 BYŁY ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ? -
bullet2021.08.06 - LIST OTWARTY - PYTANIA PRAWNE DO TK - CZY WYBORY PREZYDENCKIE A.D.2020 BYŁY ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ? -
bullet2021.07.31 - ORĘDZIE "URBI ET ORBI - I OGNISTE WICI" -
bullet2021.07.26 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI - SZCZEPIONKI CZY ZASTRZYKI GENETYCZNIE MODYFIKUJĄCE CZŁOWIEKA? -
bullet2021.07.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. Z AKTEM POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO I ROSJI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI -
bullet2021.07.14 - UNIWERSAŁ III WICI NA IV NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GDAŃSK OLIWA - 17 LIPCA A.D.2021 -
bullet2021.07.13 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM POMORZA - 16 LIPCA A.D.2021 - SŁĄWNO -
bullet2021.07.12 - UNIWERSAŁ II WICI NA IV NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GDAŃSK OLIWA - 17 LIPCA A.D.2021 -
bullet2021.07.12 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM POMORZA - 16 LIPCA A.D.2021 - SŁĄWNO -
bullet2021.07.11 - ODCZYTANIE NA JASNEJ GÓRZE KONSTYTTUCYI NA 11 LIPCA -
bullet2021.07.12 - UNIWERSAŁ I WICI NA IV NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GDAŃSK OLIWA - 17 LIPCA A.D.2021 -
bullet2021.07.08 - KONWOKACJA NA KONGRES SŁOWIAŃSKI A.D.2021 - SŁAWNO - 16 lipca A.D.2021 -
bullet2021.07.07 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM POMORZA - 16 LIPCA A.D.2021 - SŁĄWNO -
bullet2021.06.28 - EDYKT O ZŁOŻENIU Z URZĘDU PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY -
bullet2021.06.23 - UNIWERSAŁ III WICI NA III NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - CHOJNA - 26 CZERWCA A.D.2021 -
bullet2021.06.22 - UNIWERSAŁ II WICI NA III NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - CHOJNA - 26 CZERWCA A.D.2021 -
bullet2021.06.22 - ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM -
bullet2021.06.21 - UNIWERSAŁ I WICI NA III NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - CHOJNA - 26 CZERWCA A.D.2021 -
bullet2021.06.08 - STANOWISKO KRÓLA POLSKI-LEHII - "PRYMAS WYSZYŃSKI INTERREX W KONTEKŚCIE ZAGADNIENIA MONARCHII W POLSCE" -
bullet2021.05.29 - AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ DLA PREZYDENTA III RP ANDRZEJA SEBASTIANA DUDY -
bullet2021.05.28 - AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ DLA SENATORÓW III RP -
bullet2021.05.27 - EDYKT O NADANIU NAZWY ZIEMIA SAMBORSKA - SAMBORIA -
bullet2021.05.26 - APEL KRÓLEWSKI CHĘCIŃSKI -
bullet2021.05.25 - EDYKT O NIENARUSZALNOŚCI OSOBISTEJ I MAJĄTKOWEJ -
bullet2021.05.20 - EDYKT KRÓLEWSKI O LASACH NASZYCH KRÓLEWSKICH -
bullet]2021.05.13 - ODEZWA KRÓLA POLSKI-LEHII  DO BISKUPÓW ŚWIATA I POLSKI O POŚWIĘCENIE ROSJI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI -
bullet2021.05.05 - AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ DLA POSŁÓW IZBY POSELSKIEJ - SEJMU NA WIEJSKIEJ -
bullet2021.05.04 - UCHWAŁY I NADZW. RADY SENATU - 26 LUTY A.D.2021 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2021.05.03 - DIARIUSZ I NADZW. RADY SENATU - 26 LUTY A.D.2021 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2021.04.23 - UNIWERSAŁ III WICI NA II NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GDAŃSK OLIWA - 8 MAJA A.D.2021 -
bullet2021.04.16 - KRÓLEWSKI LIST OTWARTY W SPRAWIE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH W III RP -
bullet2021.04.15 - EDYKT O PRZEDAWNIENIU ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH -
bullet2021.04.06 - ADMINITIONIS - NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE DLA BISKUPÓW -
bullet2021.04.06 - EDYKT O ORGANIZACJI ZIEM SEJMIKOWEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.04.31 - UNIWERSAŁ II WICI NA II NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GDAŃSK OLIWA - 8 MAJA A.D.2021 -
bullet2021.03.30 - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2021 -
bullet2021.03.24 - EDYKT KRÓLEWSKI O USTANOWIENIU ŚWIĘTA SAMORZĄDNOŚCI SEJMIKOWEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.03.24 - EDYKT KRÓLEWSKI O ORGANIZACJI ZIEM SEJMIKOWYCH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.03.21 - PIERWSZA DELIBERACJA NA VIII RADĘ SENATU - RADZIEJOWICE -
bullet2021.03.17 - ORĘDZIE "URBI ET ORBI - I OGNISTE WICI" -
bullet2021.02.24 - KOMUNIKAT KRÓLA POLSKI-LEHII W SPRAWIE PONADPARTYJNEGO REFORMATORSKIEGO RUCHU SPOŁECZNEGO "RADŁO" -
bullet2021.02.20 - TRZECIA  DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA VII RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.02.19 - MEMORIAŁ NA II ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN -
bullet2021.02.08 - DRUGA DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA VII RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.01.28 - PIERWSZA  DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA VII RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.01.20 - EDYKT KRÓLEWSKI O USTANOWIENIU ŚWIĘTA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.01.14 - AKT PROTEKCJI A.D.2021 -

DZIENNIK KRÓLEWSKI A.D.2020

bullet2020.12.30 - AKT INKORPORACJI POŁABIA I SAMBII -
bullet2020.12.26 - ODEZWA DO PREZYDENTA III RP SZ.P. ANDRZEJA SEBASTIANA DUDY -
bullet2020.12.24 - KRÓLEWSKI EDYKT - ORĘDZIE BOŻONARODZENIOWE A.D.2020 -
bullet2020.12.20 - KRÓLEWSKA ODEZWA RATUNKOWA -
bullet2020.12.17 - KRÓLEWSKI AKT NOMINACYJNY NA URZĄD PREMIERA NOMINATA RZĄDU J.K.M. PANA PROFESORA MIROSŁAWA M. PIOTROWSKIEGO -
bullet2020.12.16 - KRÓLEWSKI AKT NOMINACYJNY - OSOBY SZLACHETNE A.D.2020 -
bullet2020.12.14 - KRÓLEWSKIE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SZCZEPIEŃ -
bullet2020.12.10 - UNIWERSAŁ III WICI NA XVIII SESJĘ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO RELACYJNEGO ELEKTORSKIEGO DO GOLUBIA-DOBRZYNIA W DNIU 12 GRUDNIA A.D.2020 -
bullet2020.12.08 - UNIWERSAŁ II WICI NA XVIII SESJĘ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO RELACYJNEGO DO GOLUBIA-DOBRZYNIA W DNIU 12 GRUDNIA A.D.2020 -
bullet2020.12.01 - UNIWERSAŁ I WICI NA XVIII SESJĘ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO RELACYJNEGO DO GOLUBIA-DOBRZYNIA W DNIU 12 GRUDNIA A.D.2020 -
bullet2020.12.04 - APEL KRÓLEWSKI ANTYSZCZEPIONKOWY -
bullet2020.11.26 - EDYKT O SEJMIKACH POWIATOWYCH ZIEMSKICH I GRODOWYCHI -
bullet2020.11.21 - EDYKT O CAŁKOWITYM ZAKAZIE SZTUCZNEJ MODYFIKACJI GENETYCZNEJ ROŚLIN, ZWIERZĄT I LUDZI -
bullet2020.11.10 - EDYKT LISTOPADOWY MA DZIEŃ ŚW. LEONA WIELKIEGO -
bullet2020.11.02 - ORĘDZIE KRÓLEWSKIE NA DZIEŃ ZADUSZNY ŚW. MALACHIASZA -
bullet2020.10.15 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE ORAZ  NA LV RADĘ KRÓLEWSKĄ - - ENCYKLIKA QUAS PRIMAS -
bullet2020.10.03 - AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ WOBEC EWY KUREK -
bullet2020.09.30 - APEL KRÓLEWSKI W SPRAWIE LISTU AMBASADORÓW -
bullet2020.09.29 - KONWOKACJA NA ZJAZD RADZYMINSKO-WARSZAWSKI W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA A.D.2020 -
bullet2020.09.27 - EDYKT INFAMIA I BANICJA DLA POSŁÓW SEJMU NA WIEJSKIEJ GŁOSUJĄCYCH ZA SPROWADZENIEM WOJSK OBCYCH DO POLSKI -   
bullet2020.09.21 - UNIWERSAŁ III WICI NA XVII SESJĘ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PACYFIKACYJNEGO DO ORLI W DNIACH 22-23 WRZEŚNIA A.D.2020 -
bullet2020.09.19 - ORĘDZIE KRÓLEWSKIE NA DZIEŃ ŚW. JANUAREGO -
bullet2020.09.18 - UNIWERSAŁ II WICI NA XVII SESJĘ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PACYFIKACYJNEGO DO ORLI W DNIACH 22-23 WRZEŚNIA A.D.2020 -
bullet2020.09.10 - UNIWERSAŁ  I WICI NA XVII SESJĘ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PACYFIKACYJNEGO DO ORLI W DNIACH 22-23 WRZEŚNIA A.D.2020 -
bullet2020.09.08 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA ZJAZD STAROSTÓW POWIATOWYCH PROWINCJI CZARNKOWSKO-WOLSZTYŃSKIEJ -
bullet2020.09.05 - UNIWERSAŁ III WICI NA VI ZJAZD KATOLICKI A.D.2020 W MIĘDZYCHODZIE W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2020 -
bullet2020.09.03 - UNIWERSAŁ II WICI NA VI ZJAZD KATOLICKI A.D.2020 W MIĘDZYCHODZIE W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2020 -
bullet2020.09.01 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE JESIENNE -
bullet2020.08.31 - UNIWERSAŁ  I WICI NA VI ZJAZD KATOLICKI A.D.2020 W MIĘDZYCHODZIE W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2020 -
bullet2020.08.27 - SUPLEMENT II DO EDYKTU O UNII SŁOWIAŃSKIEJ -
bullet2020.08.26 - EDYKT O PROKLAMACJI UNII SŁOWIAŃSKIEJ -   suplement I  
bullet2020.08.21 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI W SPRAWIE BIEŻĄCEJ SYTUACJI POLITYCZNEJ -
bullet2020.08.11 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI W SPRAWIE BIAŁORUSI -
bullet2020.08.07 - DYPLOM NOMINACYJNY NA V-ce PREZYDENTA in spe NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2020.08.06 - DYPLOM NOMINACYJNY NA PREZYDENTA in spe NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2020.07.31 - PROJEKT KONSTYTUCYI O USTROJU PAŃSTWA POLSKIEGO -
bullet2020.07.29 - III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY ELEKTORSKI W GDAŃSKU OLIWIE W DNIACH 2-4 SIERPNIA A.D.2020 -
bullet2020.07.21 - II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY ELEKTORSKI W GDAŃSKU OLIWIE W DNIACH 2-4 SIERPNIA A.D.2020 -
bullet2020.07.15 - I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY ELEKTORSKI W GDAŃSKU OLIWIE W DNIACH 2-4 SIERPNIA A.D.2020 -
bullet2020.07.14 - LIST OTWARTY Z 14 LIPCA A.D.2020 -
bullet2020.07.10 - RESUME ZJAZDU W STĘŻYCY -
bullet2020.07.08 - AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO I ROSJI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI - RYKI -
bullet2020.07.05 - KONWOKACJA NA ZJAZD STĘŻYCKI WYBORCZY ELEKTORSKI - III WICI -
bullet2020.07.03 - KONWOKACJA NA ZJAZD STĘŻYCKI WYBORCZY ELEKTORSKI - II WICI -
bullet2020.07.03 - KONSTYTUCYA MEMORIALNA NA 11 LIPCA -
bullet2020.07.02 - MEMORANDUM ZJEDNOCZENIOWE z 2 lipca A.D.2020 -
bullet2020.07.01 - KONWOKACJA NA ZJAZD STĘŻYCKI WYBORCZY ELEKTORSKI - I WICI -
bullet2020.06.21 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY W PARCZEWIE - 24 CZERWCA A.D.2020 -
bullet2020.06.19 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY W PARCZEWIE - 24 CZERWCA A.D.2020 -
bullet2020.06.18 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY W PARCZEWIE - 24 CZERWCA A.D.2020 -
bullet2020.06.05 - EDYKT KRÓLEWSKI - AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA -
bullet2020.06.03 - TRZECIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY -
bullet2020.06.01 - DRUGIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY -
bullet2020.05.27 - PIERWSZE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY -
bullet2020.05.23 - ORĘDZIE INKORPORACYJNE
bullet2020.05.23 - WYDANIE EDYKTU INKORPORACYJNEGO -
bullet2020.05.23 - EDYKT KRÓLA POLSKI O INKORPORACJI ZIEM II & II RP DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2020.05.01 - ORĘDZIE PIERWSZO-TERCJALNE KRÓLA POLSKI Z 1 MAJA A.D.2020 -
bullet2020.04.14 - ODEZWA KRÓLEWSKA - "TRZEBA, ABYŚCIE NARODZILI SIĘ NA NOWO!" -
bullet2020.03.30 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA ŚLUBY LWOWSKIE 1, 7, 18, 30  KWIETNIA A.D.2020 NA ZIEMI KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  -
bullet2020.03.21 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI Z 21 MARCA A.D.2020 -
bullet2020.03.18 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA ŚLUBY LWOWSKIE 1 KWIETNIA A.D.2020 - ZIELONA GÓRA -
bullet2020.03.16 - WEZWANIE KRÓLEWSKIE - CONVOCATIO Z 16 MARCA A.D.2020 -
bullet2020.03.12 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI W SPRAWIE CORONA WIRUSA -
bullet2020.02.26 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI ZWOŁUJĄCY SEJM POMORZA W WEJHEROWIE - 28 LUTEGO A.D.2020 -
bullet2020.02.25 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI ZWOŁUJĄCY SEJM POMORZA W WEJHEROWIE - 28 LUTEGO A.D.2020 -
bullet2020.02.24 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI O PATRONACIE NAD I ŚWIATOWYM FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN -
bullet2020.02.22 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI ZWOŁUJĄCY SEJM POMORZA W WEJHEROWIE - 28 LUTEGO A.D.2020 -
bullet2020.02.12 - KONSTYTUCYA PŁOWIECKA ZJEDNOCZENIOWA Z 20 STYCZNIA A.D.2020 - SEJM WALNY - PŁOWCE -
bullet2020.02.12 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PREKORONACYJNEGO - PŁOWCE - 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.02.10 - EDYKT KRÓLEWSKI - "O MAJESTACIE KRÓLEWSKIM" -
bullet2020.01.16 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY W PŁOWCACH - 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.01.14 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY W PŁOWCACH - 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.01.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY W PŁOWCACH - 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.01.09 - EDYKT KRÓLEWSKI - AKT EREKCYJNY INSTYTUTU STANISŁAWA -

DZIENNIK KRÓLEWSKI A.D.2019

bullet2019.12.30 - ORĘDZIE NOWOROCZNE NA 2020 ROK -
bullet2019.12.18 - EDYKT W SPRAWIE ORGANIZACJI ZIEM SEJMIKOWYCH - SEJMIKI SENATORSKIE -
bullet2019.12.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY W SIERAKOWIE - 14 GRUDNIA A.D.2019 -
bullet2019.12.05 - EDYKT KRÓLEWSKI - "APOSTOLAT SŁOWIAŃSZCZYZNY. SŁOWIAŃSKI RZYM - LICHEŃ STARY" -
bullet2019.12.05 - EDYKT KRÓLEWSKI - NOWELIZACJA KONSTYTUCYI "CHRISTIANITAS" -
bullet2019.12.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY W SIERAKOWIE - 14 GRUDNIA A.D.2019 -
bullet2019.10.26 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY W SIERAKOWIE - 14 GRUDNIA A.D.2019 -
bullet2019.11.25 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO MARSZAŁKA SEJMU, SENATU I PREMIERA RZĄDU -
bullet2019.11.14 - MANIFEST 14-LISTOPADOWY A.D.2019 -
bullet2019.10.21 - KONWOKACJA NA LV RADĘ KRÓLEWSKĄ ORAZ ŚLUBY BRZESKIE - 26-27 PAŹDZIERNIKA A.D.2019 -      
bullet2019.10.19 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI W SPRAWIE REFORM USTROJOWYCH I SPOTKANIA -
bullet2019.10.11 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI "BYĆ ALBO NIE BYĆ?" -
bullet2019.10.03 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY W LICHENIU STARYM - 5 PAŹDZIERNIKA A.D.2019 -
bullet2019.09.30 - ODEZWA KRÓLEWSKA PAŹDZIERNIKOWA DOBREGO WYBORU A.D.2019 -
bullet2019.09.25 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY W LICHENIU STARYM - 5 PAŹDZIERNIKA A.D.2019 -
bullet2019.09.07 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA V ZJAZD KATOLICKI CHRISTIANITATIS - ROKITNO, KRUSZYN -
bullet2019.09.06 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA KONFERENCJĘ POKOJOWĄ ORAZ II ZJAZD OLIWSKI ELIT -
bullet2019.08.31 - ODEZWA KRÓLEWSKA "WRZEŚNIOWA A.D.2019" -
bullet2019.08.27 - ORĘDZIE DRUGO-TERCJALNE KRÓLA POLSKI -
bullet2019.08.21 - LIST KRÓLEWSKI DO BISKUPÓW POLSKICH -
bullet2019.08.20 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY W KOLE 5 PAŹDZIERNIKA A.D.2019 -
bullet2019.08.15 - KONKLUZJA-REZOLUCJA I POSIEDZENIA RADY SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 14 SIERPNIA A.D.2019 -
bullet2019.08.12 - ORGANIZACJA SEJMIKÓW ZIEMSKICH, SEJMÓW I SEYMÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM -
bullet2019.07.23 - ODEZWA KRÓLEWSKA "BEZE MNIE NIC UCZYNIĆ NIE MOŻECIE" - 23 LIPIEC -
bullet2019.07.11 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA NARODOWEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - ODCZYTANIE MODLITWY -
bullet2019.07.02 - OPUBLIKOWANIE LISTU KRÓLEWSKIEGO DO J.E. abp ANDRZEJA FRANCISZKA DZIUBY NA 1054 ROCZNICĘ CHRZTU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2019.06.18 - LIST OTWARTY - EDYKT DO BISKUPÓW POLSKICH - SPRAWA ks. PRAŁATA ROMANA KNEBLEWSKIEGO -
bullet2019.06.16 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI Z 15 CZERWCA A.D.2019 W SPRAWIE SPROWADZENIA OBYCH WOJSK NA ZIEMIE KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2019.06.06 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ, I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS, XIV POSIEDZENIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - ZJAZD OLIWSKI POLSKICH ELIT NARODOWYCH -
bullet2019.06.04 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ, I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS, XIV POSIEDZENIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2019.05.27 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ, I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS, XIV POSIEDZENIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2019.05.14 - ODEZWA KRÓLA POLSKI "A INNI NIECH URZĄD OBEJMĄ" -
bullet2019.05.01 - ORĘDZIE PIERWSZOTERCJALNE A.D.2019 KRÓLA POLSKI -
bullet2019.04.25 - KONWOKACJA - III WICI NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019 - 27 kwietnia A.D.2019 -
bullet2019.04.23 - KONWOKACJA - II WICI NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019 - 27 kwietnia A.D.2019 -
bullet2019.04.19 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE WIELKANOCNE A.D.2019 -
bullet2019.04.13 - KONWOKACJA - I WICI NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019 - 27 kwietnia A.D.2019 -
bullet2019.04.08 - ORĘDZIE KRÓLEWSKIE W SPRAWIE STRAJKU NAUCZYCIELI -
bullet2019.04.06 - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2019 - KOLEGIATA KARTUSKA W KARTUZACH -
bullet2019.03.28 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJMIK GENERALNY POMORZA GDAŃSKIEGO - 1 KWIETNIA A.D.2019 - KARTUZY - - ŚLUBY LWOWSKIE -
bullet2019.03.27 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJMIK GENERALNY POMORZA GDAŃSKIEGO - 1 KWIETNIA A.D.2019 - KARTUZY -
bullet2019.03.27 - KONWOKACJA - III WICI NA III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019 - 30 MARCA A.D.2019 -
bullet2019.03.26 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJMIK GENERALNY POMORZA GDAŃSKIEGO - 1 KWIETNIA A.D.2019 - KARTUZY -
bullet2019.03.21 - KONWOKACJA - II WICI NA III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019 - 30 MARCA A.D.2019 -
bullet2019.03.20 - EDYKT KRÓLEWSKI - O WYCHOWANIU DO ŻYCIA PUBLICZNEGO -
bullet2019.03.07 - EDYKT KRÓLEWSKI - INFAMIA DLA WROGÓW NARODU POLSKIEGO - z 7 marca A.D.2019 -
bullet2019.03.06 - MANIFEST WIELKOPOSTNY A.D.2019 KRÓLA POLSKI - 
bullet2019.03.05 - KONWOKACJA - I WICI NA III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019 - 30 MARCA A.D.2019 -
bullet2019.02.28 - MOWA TRONOWA NA OTWARCIE XLVIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - CZY I JAK GŁOSOWAĆ NA PREZYDENTA GDAŃSKA? -
bullet2019.02.21 - KONWOKACJA - III WICI NA II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019 - 23 LUTEGO A.D.2019 -
bullet2019.02.15 - KONWOKACJA - II WICI NA II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019 - 23 LUTEGO A.D.2019 -
bullet2019.02.12 - KONWOKACJA - I WICI NA II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019 - 23 LUTEGO A.D.2019 -
bullet2019.02.11 - LISTY OTWARTE -
bullet2019.02.06 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM POMORZA - 9 LUTY A.D.2019 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2019.02.02 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM POMORZA - 9 LUTY A.D.2019 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2019.01.31 - EDYKT KRÓLEWSKI TRYBUNALSKI Z 31 STYCZNIA A.D.2019 -
bullet2019.01.30 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM POMORZA - 9 LUTY A.D.2019 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2019.01.18 - MOWA TRONOWA MIANA NA OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019 -
bullet2019.01.17 - KONWOKACJA III WICI NA KONFERENCJĘ POKOJOWĄ GDAŃSK-OLIWA - 19 STYCZNIA A.D.2019 -
bullet2019.01.16 - LISTY OTWARTE -
bullet2019.01.15 - KONWOKACJA II WICI NA KONFERENCJĘ POKOJOWĄ GDAŃSK-OLIWA - 19 STYCZNIA A.D.2019 -
bullet2019.01.15 - LIST OTWARTY -
bullet2019.01.15 - KONWOKACJA I WICI NA KONFERENCJĘ POKOJOWĄ GDAŃSK-OLIWA - 19 STYCZNIA A.D.2019 -
bullet2019.01.10 - MEMORANDUM "NOWY ŁAD EUROPY - NEO" -
bullet2019.01.04 - KONWOKACJA III WICI NA I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS - 6 STYCZNIA A.D.2019 - LICHEŃ STARY -
bullet2019.01.03 - KONWOKACJA II WICI NA I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS - 6 STYCZNIA A.D.2019 - LICHEŃ STARY -
bullet2019.01.02 - KONWOKACJA I WICI NA I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS - 6 STYCZNIA A.D.2019 - LICHEŃ STARY -

DZIENNIK KRÓLEWSKI A.D.2018

bullet2018.12.31 - NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI NA ROK PAŃSKI .2019 -
bullet2018.12.21 - BOŻONARODZENIOWE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI A.D.2018 -
bullet2018.12.18 - EDYKT KRÓLEWSKI GNIEWSKI -
bullet2018.12.12 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY DO GNIEWA NA DZIEŃ 15 GRUDNIA A.D.2018 -
bullet2018.12.10 - EDYKT KRÓLEWSKI "O BUDŻECIE III RP" - 
bullet2018.12.06 - PRZEWODNICZENIE IXL OTWARTEMU POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - ZIEMIA MYSZKOWSKA
bullet2018.12.03 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY DO GNIEWA NA DZIEŃ 15 GRUDNIA A.D.2018 -
bullet2018.11.26 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY DO GNIEWA NA DZIEŃ 15 GRUDNIA A.D.2018 -
bullet2018.11.20 - EDYKT KRÓLEWSKI "O UTWORZENIU KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA - KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH" - 
bullet2018.11.10 - ODEZWA PIEKOSZOWSKA 
bullet2018.11.08 - EDYKT KRÓLEWSKI "O WYBORACH LOKALNYCH III RP", "O KONWERSJI POLAKÓW NA KRÓLESTWO POLSKIE", "O MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA A.D.2018" - 
bullet2018.10.28 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM  p.w. św. Stanisława B.M. w BRZEŚCIU KUJAWSKIM - ŚLUBY BRZESKIE skrócone
bullet2018.10.27 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE PODOMINIKAŃSKIM p.w. Michała Archanioła w BRZEŚCIU KUJAWSKIM - ŚLUBY BRZESKIE pełne
bullet2018.10.27 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W SANKTUARIUM MARYJNYM W LICHENIU
bullet2018.10.26 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE PRZYKLASZTORNYM p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Kole
bullet2018.10.25 - KONWOKACJA - ZWOŁANIE - III WICI - RADY STANU I RADY KRÓLEWSKIEJ W DNIACH 26-28 PAŹDZIERNIKA A.D.2018 DO LICHENIA STAREGO, LISEWA I BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO - teksty Ślubów Brzeskich   
bullet2018.10.24 - KONWOKACJA - ZWOŁANIE - II WICI - RADY STANU I RADY KRÓLEWSKIEJ W DNIACH 26-28 PAŹDZIERNIKA A.D.2018 DO LICHENIA STAREGO, PŁOWIEC I BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO - teksty Ślubów Brzeskich   
bullet2018.10.22 - KONWOKACJA - ZWOŁANIE - I WICI - RADY STANU I RADY KRÓLEWSKIEJ W DNIACH 26-28 PAŹDZIERNIKA A.D.2018 DO LICHENIA STAREGO, PŁOWIEC I BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO -
bullet2018.10.16 - XXXIII OTWARTE POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - GŁOSOWAĆ CZY NIE GŁOSOWAĆ?
bullet2018.10.04 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI "NA 4 PAŹDZIERNIKA A.D.2018" -
bullet2018.10.12 - XXXII OTWARTE NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - VOLTA PATRYKA JAKIEGO!
bullet2018.09.25 - EDYKT KRÓLEWSKI "O MORDZIE SĄDOWYM JEZUSA CHRYSTUSA DOKONANYM PRZEZ ŻYDÓW WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU Z IMPERIUM RZYMSKIM" - 
bullet2018.09.20 - UNIWERSAŁ WICI NA I INAUGURACYJNE POSIEDZENIE COLLOQUIUM CHARITATIVUM ORAZ VII POSIEDZENIE RADY POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2018.09.10 - UNIWERSAŁ III WICI NA IV ZJAZD KATOLICKI DO LICHENIA STAREGO W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018 -
bullet2018.08.31 - EDYKT KRÓLEWSKI "O PRZEJĘCIU POCZTY POLSKIEJ W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH" -
bullet2018.08.21 - UNIWERSAŁ II WICI NA IV ZJAZD KATOLICKI DO LICHENIA STAREGO W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018 -
bullet2018.08.12 - UNIWERSAŁ I WICI NA IV ZJAZD KATOLICKI DO LICHENIA STAREGO W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018 -
bullet2018.07.26 - UNIWERSAŁ IIi WICI NA SEJM POMORZA - TRZEBIATÓW - 29 LIPCA A.D.2018 -
bullet2018.07.25 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA VIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA WENEDYJSKI CONVENT POKOJU NA DZIEŃ 28 LIPCA A.D.2018 DO SZCZECINA -
bullet2018.07.24 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM POMORZA - TRZEBIATÓW - 29 LIPCA A.D.2018 -
bullet2018.07.23 - STANOWISKO KRÓLA POLSKI W SPRAWIE OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM ZARZĄDZONEGO 20 LIPCA A.D.2018 PRZEZ Sz.P. ANDRZEJA DUDĘ -
bullet2018.07.23 - EDYKT KRÓLEWSKI  "NOWELIZACJA KONSTYTUCJI CHRISTIANITAS" -
bullet2018.07.17 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM POMORZA - TRZEBIATÓW - 28 LIPCA A.D.2018 -
bullet2018.07.14 - ODEZWA KRÓLA POLSKI "NA SPOTKANIE WŁODZIMIERZA PUTINA I DONALDA TRUMPA 16 LIPCA W HELSINKACH" -
bullet2018.07.11 - ODCZYTANIE NA JASNEJ GÓRZE KONSTYTUCYI NA 11 LIPCA -
bullet2018.07.06 - KONWOKACJA NA XXIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA RAWSKO-MAZOWIECKI CONVENT POKOJU - III WICI -
bullet2018.07.04 - KONWOKACJA NA XXIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA RAWSKO-MAZOWIECKI CONVENT POKOJU - II WICI -
bullet2018.07.02 - KONWOKACJA NA XXIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA RAWSKO-MAZOWIECKI CONVENT POKOJU - I WICI -
bullet2018.06.30 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI 'NA PÓŁROCZE A.D.2018" -
bullet2018.06.28 - SUMMARIUSZ - MEMORIAŁ KRÓLA POLSKI Z 17 CZERWCA A.D.2018 - GOSTYNIN -
bullet2018.06.13 - KONWOKACJA - III WICI - NA RADĘ KRÓLEWSKĄ ORAZ NA MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU - GOSTYNIN - 17 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.06.13 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY INGRESOWY KONSTYTUCYJNY DO LICHEŃ STARY - 15-16 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.06.07 - ODEZWA KRÓLEWSKA "O NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA I NIEPOKALANYM SERCU MARYI" -
bullet2018.06.06 - ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA VI POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 9 CZERWCA A.D.2018 W GDAŃSKU OLIWIE -
bullet2018.05.30 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY KORONACYJNY KONSTYTUCYJNY DO LICHEŃ STARY - 15-16 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.27 - WPIS DO VOLUMINA LEGUM UCHWAŁ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO W GDAŃSKU OLIWIE W DNIU 25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.05.26 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO - V POSIEDZENIE 25 KWIETNIA A.D.2018 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2018.05.23 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY KORONACYJNY KONSTYTUCYJNY DO LICHEŃ STARY - 15-16 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.22 - KONWOKACJA - II WICI - NA RADĘ KRÓLEWSKĄ ORAZ MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU - GOSTYNIN - 14 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.15 - KONWOKACJA - I WICI - NA RADĘ KRÓLEWSKĄ ORAZ MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU - GOSTYNIN - 14 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.14 - KONWOKACJA - III WICI - NA ŚLĄSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY - 20 MAJA A.D.2018 -
bullet2018.05.12 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO - 23 KWIETNIA A.D.2018 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2018.04.30 - MANIFEST PRZEDZJAZDOWY KRÓLA POLSKI -
bullet2018.04.20 - UNIWERSAŁ III WICI - SUPLEMENT - NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO GDAŃSKA OLIWY - 23-25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.04.18 - KRÓLEWSKIE ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 - WARSZAWA -
bullet2018.04.14 - ODEZWA KRÓLEWSKA 'SUCCISA VIRESCIT" z 14 kwietnia A.D.2018 -
bullet2018.04.11 - KONWOKACJA - II WICI - NA ŚLĄSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY - 19 MAJA A.D.2018 -
bullet2018.04.10 - SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ - KRAKÓW -   Załącznik Nr 1 -    Załącznik Nr 2 -
bullet2018.04.07 - KRÓLEWSKIE ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 - MYSZKÓW -
bullet2018.04.04 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO GDAŃSKA OLIWY - 23-25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.04.01 - KRÓLEWSKIE ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 - ŻARKI - LEŚNIÓW -
bullet2018.03.29 - ORĘDZIE WIELKANOCNE KRÓLA POLSKI -
bullet2018.03.28 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO SZCZECINA - 7 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.03.21 - KONWOKACJA - III WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KRAKÓW - 24 marca A.D.2018 -
bullet2019.03.20 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO BISKUPÓW POLSKICH -   ZAŁĄCZNIK NR 1 -   ZAŁĄCZNIK NR 2 -
bullet2018.03.19 - EDYKT KRÓLA POLSKI O LIKWIDACJI EPISKOPATU POLSKI. O POWOŁANIU DO ŻYCIA EPISKOPATU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2018.03.16 - KONWOKACJA - II WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KRAKÓW - 24 marca A.D.2018 -
bullet2018.03.16 - PERSONALIS - DYMISJE NOMINACJE KRÓLA POLSKI - 16 marca A.D.2018 - 
bullet2018.03.15 - KONWOKACJA - I WICI - NA PODKARPACKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KROSNO -
bullet2018.03.14 - EVENTUS - WYKŁAD CHRISTIANA LUBKE W NIEMIECKIM INSTYTUCIE HISTORYCZNYM - WARSZAWA - 27 lutego A.D.2018 -
bullet2018.03.07 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO SZCZECINA - 7 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.03.06 - KONWOKACJA - I WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KRAKÓW -
bullet2018.03.02 - SUMMARIUSZ LUBUSKIEGO GENERALNEGO CONVENTU POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO - 20 STYCZEŃ A.D.2018 - SZPROTAWA -
bullet2018.02.22 - SUMMARIUSZ RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - 15 LUTY A.D.2018 - SZCZECIN -
bullet2018.02.14 - EDYKT KRÓLA POLSKI - NOVELA I - "'O FINANSACH KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2018.02.14 - KONWOKACJA - III WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ, RADY STANU, RADY POKOJU, ORAZ NA POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - SZCZECIN - KAMIEŃ POMORSKI -
bullet2018.02.13 - KONWOKACJA - II WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - SZCZECIN -
bullet2018.02.13 - SUMMARIUSZ RADY STANU - VI POSIEDZENIE - ZIELONA GÓRA - 19 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.02.12 - ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE NA ZJAZD OLIWSKI -
bullet2018.02.10 - KONWOKACJA - I WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - SZCZECIN -
bullet2018.02.05 - ODEZWA KRÓLA POLSKI DO PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY -
bullet2018.02.05 - EDYKT KRÓLA POLSKI "O WROGACH NARODU POLSKIEGO" -
bullet2018.02.02 - RECES KRÓLEWSKI "KRÓL POLSKI A IZRAEL" -
bullet2018.01.31 - EDYKT KRÓLA POLSKI 'O FINANSACH KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2018.01.30 - ODEZWA KRÓLEWSKA NA 1000-LECIE POKOJU W BUDZISZYNIE -
bullet2018.01.17 - KONWOKACJA - III WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I GENERALNY LUBUSKI CONVENT POKOJU - SZPROTAWA - ZIELONA GÓRA - 20 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.12 - KONWOKACJA - II WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA GENERALNY CONVENT POKOJU - ZIELONA GÓRA - SZPROTAWA -
bullet2018.01.09 - KONWOKACJA - I WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA GENERALNY CONVENT POKOJU - ZIELONA GÓRA - SZPROTAWA -
bullet2018.01.16 - SUMMARIUSZ III POSIEDZENIA RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.04 - AKT NOMINACYJNY KRÓLA POLSKI NA PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS J.E. JANA PAWŁA LENGA -
bullet2018.01.04 - KONWOKACJA - III WICI - NA XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I III POSIEDZENIE RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.03 - KONWOKACJA - II WICI - NA XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I III POSIEDZENIE RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.02 - KONWOKACJA - I WICI -  NA XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I III POSIEDZENIE RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.02 - EDYKT KRÓLEWSKI "O OCHRONIE PODDANYCH" z 2 stycznia A.D.2018 -

DZIENNIK KRÓLEWSKI A.D.2017

bullet2017.12.31 - NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE -
bullet2017.12.10 - SUMMARIUSZ II POSIEDZENIA RADY POKOJU - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.12.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY NA DZIEŃ 14-16 GRUDNIA A.D. 2017 DO CZERNEJ -
bullet2017.12.08 - SUMMARIUSZ XIX POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - śWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.12.04 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY NA DZIEŃ 14-16 GRUDNIA A.D. 2017 DO CZERNEJ -
bullet2017.12.01 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D. 2017 - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.11.30 - KONWOKACJA NA XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ II POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 2 GRUDNIA A.D.2017 - ŚWIĘTY  KRZYŻ - III WICI -
bullet2017.11.30 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D. 2017 - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.11.29 - KONWOKACJA NA XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ II POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 2 GRUDNIA A.D.2017 - ŚWIĘTY  KRZYŻ - II WICI -
bullet2017.11.28 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D. 2017 - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.11.27 - KONWOKACJA NA XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ II POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 2 GRUDNIA A.D.2017 - ŚWIĘTY  KRZYŻ - I WICI -
bullet2017.11.25 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO W DARŁOWIE - 22-24 KWIETNIA A.D.2016 -
bullet2017.11.23 - SUMMARIUSZ I POSIEDZENIA RADY POKOJU - DROHICZYN -
bullet2017.11.22 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI W SPRAWIE PROJEKTU "DOM PLUS DLA RDZENNYCH POLAKÓW" -
bullet2017.11.21 - SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ Z OBRAD W DROHICZYNIE W DNIU 18 LISTOPADA A.D.2017 -
bullet2017.11.16 - KONWOKACJA NA XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ I POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 18 LISTOPADA A.D.2017  DO DROHICZYNA - III WICI -
bullet2017.11.15 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI PODLASKIEJ NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D. 2017 DO DROHICZYNA -
bullet2017.11.14 - KONWOKACJA NA XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ I POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 18 LISTOPADA A.D.2017  DO DROHICZYNA - II WICI -
bullet2017.11.14 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI PODLASKIEJ NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D. 2017 DO DROHICZYNA -
bullet2017.11.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY NA DZIEŃ 13-15 GRUDNIA A.D. 2017 DO CZERNEJ -
bullet2017.11.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI PODLASKIEJ NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D. 2017 DO DROHICZYNA -
bullet2017.11.09 - KONWOKACJA NA XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ I POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 18 LISTOPADA A.D.2017  DO DROHICZYNA - I WICI -
bullet2017.11.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI MAŁOPOLSKIEJ NA DZIEŃ 4 LISTOPADA A.D. 2017 DO OLKUSZA -
bullet2017.10.30 - ŚLUBY BRZESKIE A.D.2017 -
bullet2017.10.30 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI MAŁOPOLSKIEJ NA DZIEŃ 4 LISTOPADA A.D. 2017 DO OLKUSZA -
bullet2017.10.23 - KONWOKACJA NA XVII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA A.D.2017  DO  PŁOWIEC - III WICI -
bullet2017.10.23 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI KUJAWSKIEJ NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 DO RADZIEJOWA -
bullet2017.10.20 - MEMORANDUM KRÓLEWSKIE "PAX VIBISCUM" - z 14 października A.D. 2017 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2017.10.19 - EDYKT KRÓLA POLSKI "O PRZYWRÓCENIU INFAMII I BANICJI" z 20 października A.D. 2017 -
bullet2017.10.18 - KONWOKACJA NA XVII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA A.D.2017  DO  PŁOWIEC - II WICI -
bullet2017.10.17 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI KUJAWSKIEJ NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 DO RADZIEJOWA -
bullet2017.10.09 - V KONWOKACJA NA XIII-XIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ DO GDAŃSKA OLIWY - III WICI -
bullet2017.10.06 - V KONWOKACJA NA XIII-XIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ DO GDAŃSKA OLIWY - II WICI -
bullet2017.10.04 - ORĘDZIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE KRÓLA POLSKI -
bullet2017.09.29 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI KUJAWSKIEJ NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 DO RADZIEJOWA -
bullet2017.09.28 - VI KONWOKACJA NA XV-XVI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ DO RADZIEJOWA, PŁOWIEC, BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO - I WICI -
bullet2017.09.28 - V KONWOKACJA NA XIII-XIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ DO WEJHEROWA, GDAŃSKA OLIWY - I WICI - 
bullet2017.09.21 - KRÓLEWSKI LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH  -
bullet2017.08.16 - UNIWERSAŁ Z 16 SIERPNIA A.D.2017 O PLANACH KRÓLESTWA POLSKIEGO W II PÓŁROCZU 2017 -
bullet2017.06.01 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI -
bullet2017.07.12 - TRZECIA KONWOKACJA RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 15 LIPCA A.D. 2017 DO PUCKA -
bullet2017.07.08 - DRUGA KONWOKACJA RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 15 LIPCA A.D. 2017 DO PUCKA -
bullet2017.07.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NA DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017 DO GIETRZWAŁDU -
bullet2017.07.05 - PIERWSZE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 15 LIPCA A.D. 2017 DO PUCKA -
bullet2017.07.05 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NA DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017 DO GIETRZWAŁDU -
bullet2017.07.04 - RELACYJNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI -
bullet2017.06.25 - EDYKT KRÓLA POLSKI "O OCHRONIE DZIECI W KRÓLESTWIE POLSKIM" -
bullet2017.06.24 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.06.23 - TRZECIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 30 CZERWCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.06.18 - MEMORANDUM KRÓLEWSKIE "W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO PORZĄDKU XXI WIEKU I ODBUDOWIE WIELKIEJ LECHII" Z 18 CZERWCA A.D. 2017 -
bullet2017.06.15 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NA  DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017 DO GIETRZWAŁDU -
bullet2017.06.12 - NOMINACYA KRÓLEWSKA ARCYBISKUPA MOKRZYCKIEGO - vide
bullet2017.06.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.06.06 - DRUGIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 30 CZERWCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.06.05 - EDYKT KRÓLEWSKI "O RELIGIACH I KLERZE KATOLICKIM NA ZIEMI KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2017.05.30 - PIERWSZE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 30 CZERWCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.05.26 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.05.16 - TRZECIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 19 MAJA  A.D. 2017 W PŁOCKU -
bullet2017.05.16 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA W DNIU 20 MAJA A.D. 2017 W PŁOCKU -
bullet2017.05.12 - FATIMSKIE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE NA 13 MAJA A.D. 2017 -
bullet2017.05.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA W DNIU 20 MAJA A.D. 2017 W PŁOCKU -
bullet2017.05.08 - DRUGIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 19 MAJA  A.D. 2017 W PŁOCKU -
bullet2017.05.05 - ODEZWA KRÓLA POLSKI Z 5 MAJA A.D. 2017 -
bullet2017.05.04 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA W DNIU 20 MAJA A.D. 2017 W PŁOCKU -
bullet2017.05.04 - PIERWSZE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 19 MAJA  A.D. 2017 W PŁOCKU -
bullet2017.05.03 - ORĘDZIE 3-MAJOWE KRÓLA POLSKI - 3 MAJ A.D. 2017 -
bullet2017.05.03 - KONSTATACJE RADY WOJENNEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO- 28 KWIETNIA A.D. 2017 - PRZEMYŚL -
bullet2017.04.24 -TRZECIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 28 KWIETNIA A.D. 2017 W PRZEMYŚLU -
bullet2017.04.24 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY LACHÓW - PODKARPACIA I ROZTOCZA W DNIU 29 KWIETNIA A.D. 2017 W PRZEMYŚLU -
bullet2017.04.20 - DRUGIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 28 KWIETNIA A.D. 2017 W PRZEMYŚLU -
bullet2017.04.20 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY LACHÓW - PODKARPACIA I ROZTOCZA W DNIU 29 KWIETNIA A.D. 2017 W PRZEMYŚLU -
bullet2017.04.13 - WIELKANOCNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI -
bullet2017.04.11 - MANIFEST KRÓLEWSKI WYBORU Z 11 KWIETNIA A.D. 2017 -
bullet2017.04.10 - PIERWSZE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 28 KWIETNIA A.D. 2017 W ŁAŃCUCIE -
bullet2017.04.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI  PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY PODKARPACIA I ROZTOCZA W DNIU 29 KWIETNIA A.D. 2017 -
bullet2017.04.04 - EDYKT KRÓLEWSKI "O INTEGRALNOŚCI KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2017.03.29 - TRZECIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIE W DNIU 31 MARCA A.D. 2017 W SZCZECINIE -
bullet2017.03.29 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY NADODRZA -
bullet2017.03.28 - MEMORANDUM KRÓLEWSKIE "O POWSZECHNYM POKOJU" Z 28 MARCA A.D. 2017 -
bullet2017.03.27 - DRUGIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ NA POSIEDZENIE W DNIU 31 MARCA A.D. 2017 W SZCZECINIE -
bullet2017.03.27 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY NADODRZA -
bullet2017.03.22 - PIERWSZE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ NA POSIEDZENIE W DNIU 31 MARCA A.D. 2017 W SZCZECINIE -
bullet2017.03.21 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY NADODRZA -
bullet2017.03.14 - MANIFEST ŚLĄSKI Z 13 MARCA A.D. 2017 -
bullet2017.03.14 - TRZECIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU NA POSIEDZENIA W DNIU 17 MARCA A.D. 2017 W GÓRZE ŚW. ANNY -
bullet2017.03.14 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA -
bullet2017.03.09 - DRUGIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU NA POSIEDZENIA W DNIU 17 MARCA A.D. 2017 W GÓRZE ŚW. ANNY -
bullet2017.03.09 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA -
bullet2017.03.06 - PIERWSZE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU NA POSIEDZENIA W DNIU 17 MARCA A.D. 2017 W GÓRZE ŚW. ANNY -
bullet2017.03.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA -
bullet2017.02.21 - ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU NA POSIEDZENIE W DNIU 24 LUTEGO A.D. 2017 W GDAŃSKU-OLIWIE -
bullet2017.02.21 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY POMORZA -
bullet2017.02.15 - ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU NA POSIEDZENIE W DNIU 24 LUTEGO A.D. 2017 W GDAŃSKU-OLIWIE -
bullet2017.02.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY POMORZA -
bullet2017.02.07 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY POMORZA -
bullet2017.02.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI ZWOŁUJĄCY SEJMIKI GENERALNE A.D. 2017 -
bullet2017.01.30 - EDYKT KRÓLEWSKI Z 30 STYCZNIA A.D. 2017 - "ZDJĘCIE INFAMII I BANICJI" -
bullet2017.01.16 - EDYKT KRÓLEWSKI Z 16 STYCZNIA A.D. 2017 - "NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2017.01.12 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI Z 12 STYCZNIA A.D. 2017 -
bullet2017.01.11. - ODEZWA KRÓLA POLSKI Z 11 STYCZNIA A.D. 2017 DO PARTYJNYCH POSŁÓW, EUROPOSŁÓW I SENATORÓW -
bullet2017.01.07 - EDYKT KRÓLEWSKI Z 7 STYCZNIA A.D. 2017 - "O INFAMII I BANICJI DLA JURGIELTNIKÓW PARTYJNYCH" -
bullet2017.01.07 - EDYKT KRÓLEWSKI Z 7 STYCZNIA A.D. 2017 - "O NAZWIE KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2017.01.02 - UNIWERSAŁ ZWOŁUJĄCY RADĘ KRÓLEWSKĄ NA 7 STYCZNIA A.D. 2017 DO KRUSZWICY -

DZIENNIK KRÓLEWSKI A.D.2016

bullet2016.12.31 - NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI - 31 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.12.20 - EDYKT KRÓLEWSKI z 20 GRUDNIA A.D. 2016 - "O HETMANACH I ADMIRAŁACH"  -
bullet2016.12.19 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI "O STANIE III RP" -
bullet2016.12.15 - ROTA ŚLUBOWANIA KRÓLEWSKIEJ "HUSARII KATOLICKIEJ" -
bullet2016.12.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI z 13 GRUDNIA A.D. 2016 - III WICI NA SEJM WALNY DO STAREGO WIŚNICZA -
bullet2016.12.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI z 10 GRUDNIA A.D. 2016 - II WICI NA SEJM WALNY DO STAREGO WIŚNICZA -
bullet2016.12.06 - EDYKT KRÓLEWSKI  "ZAKAZ DEFICYTU BUDŻETOWEGO" z 6 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.12.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI z 2 GRUDNIA A.D. 2016 - I WICI NA SEJM WALNY DO STAREGO WIŚNICZA -
bullet2016.12.02 - EDYKT KRÓLEWSKI  "DOKTRYNA LESZCZYŃSKIEGO" z 2 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.11.30 - MANIFEST MYSZKOWSKI Z 30 LISTOPADA A.D. 2016 -
bullet2016.11.22 - PETYCJA O ZWROT "SREBRNEGO OŁTARZA DARŁOWSKIEGO" -
bullet2016.11.18 - WIZYTA KRÓLEWSKA Z DEPUTACJĄ RADY KRÓLEWSKIEJ W NUNCJATURZE APOSTOLSKIEJ W POLSCE - vide
bullet2016.11.11 - ORĘDZIE NIEPODLEGŁOŚCI KRÓLA POLSKI Z 11 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016 -
bullet2016.11.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI NA V POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - PSZCZYNA - 25 LISTOPADA A.D. 2016 -
bullet2016.11.04 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI NA IV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - PSZCZYNA - 5 LISTOPADA A.D. 2016 -
bullet2016.10.29 - HOMAGIUM KRÓLEWSKIE - ŚLUBY BRZESKIE - 29 października A.D. 2016 -
bullet2016.10.20 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI NA III POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - PŁOWCE-BRZEŚĆ KUJAWSKI - 28-29 października A.D. 2016 -
bullet2016.10.12 - EDYKT KRÓLA POLSKI USTANAWIAJĄCY ŚWIĘTO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - czytaj
bullet2016.10.04 - DYMISYE KRÓLEWSKIE - czytaj
bullet2016.10.04 - NOMINACYE KRÓLEWSKIE - czytaj
bullet2016.10.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI NA II ZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - GDAŃSK-OLIWA - 8 października A.D. 2016 -
bullet2016.09.26 - VETO KRÓLEWSKIE - czytaj
bullet2016.09.24 - ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE nt. UKRAINY - czytaj
bullet2016.09.22 - ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE - NAPOMNIENIE ANDRZEJA DUDY -  przejdź
bullet2016.09.21 - KONSTYTUCYA - KARA ŚMIERCI ZA ZBRODNIĘ STANU - przejdź
bullet2016.09.21 - SANCYT - INFAMIA DLA RZĄDU III RP - przejdź
bullet2016.09.21 - WEZWANIE KRÓLEWSKIE - przejdź
bullet2016.09.21 - EDYKT KRÓLEWSKI - OCHRONA KRÓLEWSKA ks. ROMANA KNEBLEWSKIEGO - przejdź
bullet2016.09.21 - EDYKT KRÓLEWSKI - NAPOMNIENIE HIERARCHÓW - przejdź
bullet2016.09.21 - WEZWANIE KRÓLEWSKIE - przejdź
bullet2016.09.21 - SUMMARIUSZ POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - 15-16.09.2016 - przejdź
bullet2016.09.21 - EDYKT KRÓLEWSKI "RECTUS SEMITA" - 2016.09.21 - czytaj
bullet2016.09.10 - III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - czytaj PDF
bullet2016.09.10 - EDYKT KRÓLA POLSKI - czytaj
bullet2016.09.09 - TRZECIE WICI NA II ZJAZD KATOLICKI DO RYDZYNY - czytaj
bullet2016.09.06 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI z 2016.09.06 - czytaj
bullet2016.09.06 - ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE z 2016.09.06 - czytaj
bullet2016.08.31 - ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE z 2016.08.31 - czytaj
bullet2016.08.29 - APROBACJA Nr 2 z 2016.08.29 - czytaj
bullet2016.08.29 - APROBACJA Nr 1 z 2016.08.29 - czytaj
bullet2016.08.27 - UNIWERSAŁ II WICI NA ZJAZD KATOLICKI W RYDZYNIE 12-14 SIERPNIA A.D.2016 - czytaj 
bullet2016.08.27 - APEL KRÓLEWSKI - czytaj
bullet2016.08.26 - KOMUNIKAT Nr 2 - czytaj
bullet2016.08.26 - KOMUNIKAT Nr 1 - czytaj
bullet2016.08.25 - KOMUNIKAT Nr 1 - czytaj
bullet2016.07.31 - ORĘDZIE  INAUGURACYJNE -
bullet2016.08.24 - KONDOLENCJE DLA NARODU WŁOSKIEGO - czytaj
bullet2016.07.23 - APROBACYA KRÓLEWSKA - czytaj
bullet2016.07.17 - UDZIAŁ W POSIEDZENIU SEJMU WALNEGO W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2016.07.16 - ELEKCJA KRÓLEWSKA

 

Strona główna ] ARCHIWALIA ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2024  Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

16 lipca MMXVI - MMXXIV

 

A.D.2024 - ROK WINCENTEGO Z KIEŁCZY

 

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

A.D.2024 - CZWARTY ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII